, .
cloudy 2.4℃
Vārda dienu svin: Lavīze, Luīze, Laila

Vai uzņēmums drīkst darbiniekam kompensēt elektroauto elektrības izmaksas

Jadviga NEILANDE , 13-10-2023
Vai uzņēmums drīkst darbiniekam kompensēt elektroauto elektrības izmaksas

Saimnieks LV / 2023.gads (Oktobris)

Jautājums: Vai uzņēmums drīkst darbiniekam kompensēt elektrības izmaksas, kas saistītas ar elektroauto izmantošanu, pēc līdzīga principa kā kompensējot degvielas izmaksas?

Atbilde: Darba devējam par jebkuriem izdevumiem, kas darbiniekam rodas, veicot darba pienākumus, ir pienākums, nevis iespēja kompensēt radušās izmaksas. Tas noteikts Darba likuma 76. panta 1. daļā, proti, darba devējam ir pienākums atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kuri atbilstoši darba līguma noteikumiem nepieciešami darba veikšanai vai arī ir radušies ar darba devēja piekrišanu, īpaši izdevumus, kas:
1) ir saistīti ar darbinieka komandējumu vai darba braucienu;
2) darbiniekam radušies, pārceļoties uz citu dzīvesvietu pēc darba devēja iniciatīvas;
3) darbiniekam radušies sakarā ar viņam piederoša darba aprīkojuma (kas atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām) nolietošanos (amortizāciju).
Turklāt šī panta 2. daļā minētais paredz, ka pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums izmaksāt paredzamajiem izdevumiem atbilstošu avansu.

Visbiežāk transporta izdevumi rodas, darbiniekam veicot darba pienākumus, ko var traktēt kā darba braucienu vai komandējumu. Ja transporta izdevumi radušies, veicot darbu, par ko tiek saņemta alga, tie ir darba brauciena izdevumi. Ja izdevumi radušies, braucot uz semināriem, mācībām, izstādēm, tikšanos ar darījuma partneriem, tos traktē kā komandējuma izdevumus. Abos gadījumos radušos transporta izdevumus kompensē vienādi, darbiniekam tikai jāiesniedz vadītājam izdevumus apliecinoši dokumenti. Elektroauto gadījumā tie...

 

 

 

Pilnu rakstu lasiet oktobra SAIMNIEKS LV numurā!

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
IIN nomaksa, pārdodot personīgo mantu
IIN nomaksa, pārdodot personīgo mantu

Jautājums: Vai fiziskai personai ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (...

Kuri ES reģioni ir lielā mērā atkarīgi no lauksaimniecības
Kuri ES reģioni ir lielā mērā atkarīgi no lauksaimniecības

2020. gadā aptuveni 4.5 % no kopējā Eiropas Savienībā nodarbināto skaita, a...

ZS Birzmaļi-2 kopā ar vecākiem saimnieko jaunā paaudze
ZS Birzmaļi-2 kopā ar vecākiem saimnieko jaunā paaudze

Devāmies uz Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta zemnieku saimniecību Birzm...