, .
clearsky_day 14.1℃
Vārda dienu svin: Biruta, Mairita, Bernedīne

Slaucamo govju ēdināšana un apsaimniekošana, izmantojot pagarināto ganību periodu

LLKC , 30-03-2023
Slaucamo govju ēdināšana un apsaimniekošana, izmantojot pagarināto ganību periodu

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2022/19_ELFLA.

Tēma: “Slaucamo govju ēdināšana un apsaimniekošana, izmantojot pagarināto ganību periodu” (LAD līguma Nr.10.2.1-2.36/23/P5)

Mērķis: Nodemonstrēt slaucamo govju ēdināšanu un apsaimniekošanu, ieviešot klimatam draudzīgu praksi – pagarināto ganību periodu, un izvērtēt tā ekonomisko ietekmi saimniecībā.

Projekta Nr. 23-00-A00102-000005.

Projekta īstenošanas laiks: 2023.-2025. gads.

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Partneri: z/s “Rijaskalni”, Ramatas pagasts, Valmieras novads, LV-4242; LBTU (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāte); Biedrība “Zemnieku saeima”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Ierīkot demonstrējumu ģimenes piena lopkopības saimniecībā, kur govis tiek ganītas. Izveidot un salīdzināt divas slaucamo govju grupas: vienā govis, kuras atnesušās ziemošanas periodā (novembris – marts), un otrā grupā govis, kuras atnesušās ganību periodā (maijs – septembris). Uzskaitīt un analizēt abu grupu govju produktivitāti. Uzskaitīt apēstās sausnas daudzumu ganību un ziemas periodā. Salīdzinot abu grupu laktācijas līknes, novērtēt govs augstāko izslaukumu. Paralēli iegūt informāciju par ganību lauku apsaimniekošanu, izmantojot mūsdienīgu sausnas noteikšanas mērierīci, kas ļauj iegūt informāciju par sausnas izmaiņām pirms un pēc ganīšanas, apkopojot datus par patērēto zāles sausnu. Kopumā iegūstam informāciju par ražošanas efektivitāti ziemas periodā un pagarinātajā ganību periodā. Demonstrējuma laikā tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizējot, lauka dienu reizi gadā, demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācija par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājaslapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vietas: z/s “Rijaskalni”,  Ramatas pagasts, Valmieras novads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Aicina pietikties lauku pārvaldības sistēmas “Mans lauks” atklāšanas semināram
Aicina pietikties lauku pārvaldības sistēmas “Mans lauks” atklāšanas semināram

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) izstrādājis ērtu un...

Cūkgaļas cena Latvijā martā bija vidēji par 39,1% augstāka nekā pirms gada
Cūkgaļas cena Latvijā martā bija vidēji par 39,1% augstāka nekā pirms gada

Latvijā cūkgaļas cena šogad martā bijusi vidēji par 39,1% augstāka nekā 202...