, .
cloudy 2.7℃
Vārda dienu svin:

No idejas līdz bioloģiskam produktam

Vija RĀKA, Anita RĀBANTE, , 28-04-2023
No idejas līdz bioloģiskam produktam

Lai jebkuru ideju realizētu dzīvē, nepietiek tikai ar vēlmi, jo ir nepieciešams spert pirmo soli izraudzītajā virzienā. Ja jūsu ideja ir ražot bioloģiskus produktus, tad pirmais solis šajā ceļā ir zināšanas un izpratne par šo ražošanas metodi.

Bioloģiskā lauksaimniecība ir videi draudzīga saimniekošanas metode, kas rūpējas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, enerģijas un dabas resursu atbildīgu izmantošanu, augsnes auglības saglabāšanu un uzlabošanu. Tās mērķis ir ražot plašu pārtikas produktu klāstu, kas atbilst patērētāju pieprasījumam pēc precēm, kuras ražotas, izmantojot procesus, kas nekaitē videi, cilvēku, augu vai dzīvnieku veselībai un labturībai. Bioloģiski ražotu produktu pieprasījums ik gadu palielinās, līdz ar to bioloģisko produktu tirgū ir iespējas ienākt jauniem dalībniekiem.

Gan izejvielu audzētājiem, gan pārstrādes uzņēmumiem, gan arī tirgotājiem ir jāievēro likumdošanā noteiktās prasības un jānodrošina produkta izsekojamība visos ražošanas posmos. Kopš 2022. gada 1. janvāra ir stājusies spēkā jaunā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (Regula). Jaunajā Regulā ir vairākas izmaiņas un jauninājumi. Viena no būtiskākajām izmaiņām ir operatoru grupu sertifikācija, tādējādi dodot iespēju mazajiem lauksaimniekiem apvienoties un iesaistīties bioloģisko produktu ražošanā un realizācijā jau ar lielāku konkurētspēju. Tāpat arī paplašināts to produktu klāsts, kurus atļauts iekļaut bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātā. Augkopībā drīkst izmantot pārejas perioda un bioloģisku heterogēnu augu reproduktīvo materiālu. Lopkopībā galvenās izmaiņas ietekmē nebioloģiski audzētu dzīvnieku ievešanu ganāmpulkā. Nebioloģiski audzētu dzīvnieku iegāde ir atļauta tikai ar iepriekš saņemtu dzīvnieku iegādes atļauju. Atļaujas saņemšana attiecināma arī uz vaislas vīriešu kārtas dzīvnieku iegādi, kas iepriekšējā periodā nebija nepieciešama...

 

 

Pilnu rakstu lasiet aprīļa SAIMNIEKS LV numurā!

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Kuri ES reģioni ir lielā mērā atkarīgi no lauksaimniecības
Kuri ES reģioni ir lielā mērā atkarīgi no lauksaimniecības

2020. gadā aptuveni 4.5 % no kopējā Eiropas Savienībā nodarbināto skaita, a...

ZS Birzmaļi-2 kopā ar vecākiem saimnieko jaunā paaudze
ZS Birzmaļi-2 kopā ar vecākiem saimnieko jaunā paaudze

Devāmies uz Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta zemnieku saimniecību Birzm...

Kā izvēlēties ganāmpulkam piemērotāko indeksu
Kā izvēlēties ganāmpulkam piemērotāko indeksu

Piena lopkopība ir dinamiska nozare, kas bieži saskaras ar dažādiem izaicin...