, .
fair_day 14.1℃
Vārda dienu svin: Biruta, Mairita, Bernedīne

Meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantotā zemē

Lilija SUDRABA , 06-04-2022
Meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantotā zemē

Pēc Lauku atbalsta dienesta datiem, desmitā daļa – vairāk nekā 200 000 ha no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm 2021. gadā bija neapstrādātas vai nekoptas, vairāk nekā 100 000 ha aizņem krūmāji. Par šādām platībām pašvaldības piemēro paaugstināto nekustamā nodokļa likmi. Meža ieaudzēšana ir viens no veidiem, kā lietderīgi un racionāli izmantot zemi, kuru neplāno izmantot lauksaimniecībā.

Meža ieaudzēšana ir jauna meža sēšana un stādīšana ar mežu neapklātās zemēs, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas kā mežs. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības ieaudzēt mežu, ja vien šīs tiesības neierobežo normatīvie akti...

 

 

 

Pilnu rakstu lasiet Aprīļa SAIMNIEKS LV numurā!

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Sasniedz mērķi ar SEB finansējumu
Sasniedz mērķi ar SEB finansējumu

SIA SEB līzings Valdes priekšsēdētājs Renārs Vīksna ar vairāk nekā 19 gadu ...

ZS "Ķērpji" – apņēmīgi, neatlaidīgi un skaisti
ZS "Ķērpji" – apņēmīgi, neatlaidīgi un skaisti

Bauskas novadā, Brunavas pagasta zemnieku saimniecības Ķērpji saimniece Ras...

Pavasara darbi ganībās
Pavasara darbi ganībās

Pavasaris jau ir uz sliekšņa, tādēļ laiks plānot, kādus darbus būtu nepieci...

Nenovērtētā selēna nozīme lopkopībā
Nenovērtētā selēna nozīme lopkopībā

Manuprāt, saimnieki jau sen ir sapratuši, ka, lai veiksmīgi vadītu piena va...