, .
cloudy 2.3℃
Vārda dienu svin: Lavīze, Luīze, Laila

Lēmums - par papildus makšķerēšanas tiesību regulāciju Gaujas upē

Zemkopības ministrija , 26-09-2023
Lēmums - par papildus makšķerēšanas tiesību regulāciju Gaujas upē

Informējam, ka 26.09.2023. stāsies spēkā Zemkopības ministrijas 22.09.2023. pieņemtais lēmums  Nr. 4.1-12e/9 “Par makšķerēšanas papildu regulējumu 2023. gadā Gaujas upes posmā no Strenču tilta līdz Paideru HES aizsprostam”, kas nosaka Gaujas upes posmā no Strenču tilta līdz Paideru HES aizsprostam makšķerēšanas liegumu ar mākslīgo ēsmu laika periodā no 2023. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Attiecīgi visi makšķernieki tiek aicināti ievērot šo papildus noteikto makšķerēšanas regulējumu minētajā Gaujas upes posmā.

Šāds lēmums tika pieņemts, jo saskaņā ar  biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” sniegto informāciju, laika periodā no 1.oktobra līdz 31. decembrim, Gaujas upes posmā no Strenču tilta līdz Paideru HES aizsprostam būtiski pieaug makšķernieku (spiningotāju) aktivitāte, kas galvenokārt vērsta uz lašveidīgo zivju nelegālu ieguvi, savukārt Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumos Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” Gaujas upes posmā no Strenču tilta līdz Paideru HES aizsprostam laika periodā no 1.oktobra līdz 31. decembrim nav noteikts makšķerēšanas liegums ar mākslīgo ēsmu (spiningošana, mušiņmakšķerēšana).

Saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” sniegto atzinumu, Gaujas upes baseinā dabisko lašu smoltu produkcija ilgstoši nesasniedz pat 50% no sava potenciāla un ik gadus vērojama nārstam piemērotu dzīvotņu degradēšanās dabisku procesu rezultātā (krastu materiāla ieskalošanās un sedimentu pārnese, atsevišķos posmos arī aizaugšana), tādēļ netraucēta un veiksmīga nārsta migrācijas un nārsta nodrošināšana pēc iespējas lielākā upes platībā ilgtermiņā varētu sniegt nozīmīgu ieguldījumu dabiskās lašu populācijas daļas saglabāšanā un stabilizēšanā Gaujas upes baseinā.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
LAD publiskajā kartē publicēts kūdraugšņu slānis
LAD publiskajā kartē publicēts kūdraugšņu slānis

Lauku atbalsta dienesta kartē https://karte.lad.gov.lv/ ir publicēts kūdrau...

LAD klienti var veikt lauku bloku precizēšanu
LAD klienti var veikt lauku bloku precizēšanu

No 2024. gada 26. februāra līdz 2. aprīlim klientiem ir iespēja uzsākt lauk...

Informācija par piekļuves izmaiņām sistēmai TRACES
Informācija par piekļuves izmaiņām sistēmai TRACES

No 2024. gada aprīļa piekļuve TRACES sistēmai tiks mainīta no paroles uz di...