, .
Vārda dienu svin: Konrāds, Sebastians

LDC gaļas liellopu pārraudzības programmatūra CILDA

Daina Lodiņa - 2020-10-21 12:12:04
LDC gaļas liellopu pārraudzības programmatūra CILDA

Pēc audzēšanas un ciltsdarba likuma un Ministru kabineta noteikumiem, liellopu apzīmēšana un reģistrēšana ir obligāta. Viena no Lauksaimniecības datu centra (LDC) funkcijām ir nodrošināt valstī vienotu informācijas datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari. LDC nodrošina  individuālus identifikācijas līdzekļus dzīvnieku apzīmēšanai un reģistrē informāciju par  dzīvniekiem datubāzē. Ja saimnieki mērķtiecīgi izkopj savus ganāmpulkus, tad izvēlas veikt  pārraudzību.

Pārraudzība ir brīvprātīgs process, bet, ja to nolemj veikt, tad arī jāievēro noteikumi, kas ir izstrādāti pēc starptautiskās pārraudzības komitejas (ICAR) vadlīnijām. Tas nepieciešams, lai varētu salīdzināt vairāku valstu rezultātus, jo datus iegūst un rezultātus aprēķina ar vienādām metodēm. LDC pēc pārraudzības datu apkopojuma aprēķina divu šķirņu − Šarolē un Limuzīnas vaislinieku ģenētisko novērtējumu un sūta uz INTERBEEF, kas ir darba grupa gaļas liellopu starptautiskajai salīdzināšanai. Latvijas dalība šajā programmā sniedz iespēju salīdzināt mūsu izaudzētos gaļas liellopus starptautiski un, iespējams, pievērst Eiropas vaislas tirgus uzmanību mūsu produkcijai. Līdz ar to arī ir iespējams laikus uzzināt, vai izvēlētais vaislas materiāls ir ģenētiski vislabākais.

Pirmā datorizētā programmatūra gaļas šķirņu liellopu pār-raudzībā tika izstrādāta 2003. gadā. Iepriekš datu aprite ar LDC notika papīra formātā. 2019. gada 5. martā darbību uzsāka jauna gaļas liellopu pārraudzības programmatūra CILDA. Jaunā pro-gramma dod iespēju pārraudzībā iesaistītajām personām pašām veidot pārraudzības uzdevumus, izvēlēties ērtāko dzīvnieku svēr-šanas datumu un uzdevumu saņemšanas un datu iesniegšana veidu (elektroniski vai pa pastu). Tomēr jaunajā sistēmā ir iestrā-dātas arī vairākas pārbaudes, kas aplūkojamas shēmā. Svarīgākie nosacījumi:

•    personai, kas darbojas gaļas liellopu pārraudzībā, ir jābūt ar derīgu apliecību vai sertifikātu, ņemot vērā, ka apliecību vai sertifikātu izsniedz uz nenoteiktu laiku, bet piecu gadu laikā ir jāpapildina zināša-nas 16 stundu apmērā;                                                •    saimniecībā jāizmanto pārbaudīti svari, kas atkārtoti pārbaudāmi katru gadu. Saimniecības var arī kooperēties un izmantot vienus, kopīgus svarus;
•    mērlentes no 01.01.2020. nedrīkst izmantot;
•    jāsver zīdītājgovis un viņu pēcnācēji;
•    teļi atšķiršanas svara (vecums no 90 līdz 250 dienas) noteikšanai jānosver, pirms tie pamet dzim-šanas novietni;
•    dati par svēršanu jānodod LDC 20 dienu laikā.

Pēc viena gada darbības varam seci-nāt, ka ir sasniegts pozitīvs rezultāts, jo 84 % nodoto gaļas pārraudzības datu ir iesnieguši pārraugi, bet 16 % datu ievadījuši LDC speciālisti. Arvien vai-rāk saimnieku izvēlas uzdevumus un atskaites saņemt elektroniski, nevis pa pastu. Pārraugam ir iespējas jeb-kurā brīdī, izmantojot LDC mājas lapu, apskatīt un mainīt, ja nepieciešams, savus plānotos darbus pa mēnešiem, apskatīt vai izdrukāt atskaites.

Veicot pārraudzību, lai sekmīgi sagatavotu jaunus uzdevumus, saņemtu uzdevumus un tos ievadītu LDC datubāzē, svarīgi ņemt vērā:

•    ja nav izpildīts iepriekšējais svēršanas uzdevums, tad nākamo uzdevumu nav iespējams saņemt;
•    nav iespējams saņemt uzdevumu, ja ir neprecīza pasta vai e-pasta adrese;
•    nav iespējams saņemt uzdevumu, ja pārrauga apliecībai vai sertifikātam beidzies kvalifikācijas termiņš;
•    nav iespējams saņemt svēršanas uzdevumu, ja svariem, kas reģistrēti pie ganāmpulka plāna (pārraudzības sistēmā CILDA), beidzies verifikācijas termiņš;
•    uzdevumi jāaktualizē, ja gatavojas izvest dzīvniekus no novietnes, jo nevarēs iesniegt datus ar atpakaļejošu datumu;
•    jāpilnveido savas datorprasmes, jo dažos gadījumos klientiem ir grūtības izprast programmas darbību;
•    uzdevums ar svēršanas datiem jāiesniedz 20 dienu laikā.

Programmas CILDA apguvei LDC regulāri piedalās seminā-ros, ko organizē audzētāju organizācijas un LLKC, mājaslapā ir ievietotas prezentācijas un pamācības, LDC speciālisti sniedz konsultācijas pa tālruni.

 

 

 

 

 

Komentāri


Jūsu komentārs

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Vilks aitās!
Vilks aitās!

Aitkopība mūsu valstī pārsvarā attīstīta Austrumlatvijā, kur reljefa specif...

Lai kāju vannas sniegtu rezultātu
Lai kāju vannas sniegtu rezultātu

Kaut arī kāju vannošana ir tikai daļa no pasākumiem, kas jāveic nagu slimīb...

Lāčplēša piens toreiz un tagad
Lāčplēša piens toreiz un tagad

Lielvārdes pagastā savulaik bija slavens kolhozs Lāčplēsis, kas savus ziedu...

Esi dabas draugs – izmanto digitālās iespējas vides saudzēšanai!
Esi dabas draugs – izmanto digitālās iespējas vides saudzēšanai!

Dabas vērtību saglabāšana vienmēr bija un būs aktuāla, tādēļ, pirms doties ...