, .
clearsky_day 23.4℃
Vārda dienu svin: Emīls, Egita, Monvīds

Izsludina pieteikšanos interešu grupām augkopībā un lopkopībā

Lauku tīkls , 15-04-2024
Izsludina pieteikšanos interešu grupām augkopībā un lopkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas Tīkla darba plāna 2024. gadam īstenotās aktivitātes “Saimniekošanas efektivitātes un ilgtspējas celšana” ietvaros izsludina pieteikšanos interešu grupām augkopībā un lopkopībā sekojošās tēmās un reģionos.

Interešu grupu darba tēmas augkopībā:

1. Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi ražošanas efektivitātes paaugstināšanai bioloģiskajās saimniecībās (Vidzemes reģionā upeņu audzēšanā).
Pieteikšanās: LLKC Vides nodaļa, Māris Narvils, e-pasts: maris.narvils@llkc.lv, tālr. 29609943.

2. Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi ražošanas efektivitātes paaugstināšanai bioloģiskajās saimniecībās graudkopībā (Kurzemes reģionā).
Pieteikšanās: LLKC Kuldīgas birojs, Gunārs Bušēvics, tālr. 63323447, e-pasts: gunars.busevics@llkc.lv

3. Kultūraugu audzēšana ievērojot integrētas augu audzēšanas principus saimniecībās dārzeņkopībā  (Zemgales reģionā).
Pieteikšanās: LLKC Bauskas birojs, Edgars Dzelme, e-pasts: edgars.dzelme@llkc.lv, tālr. 20060859

Interešu grupu darba tēmas lopkopībā:

1. Kvalitatīvas rupjās lopbarības nodrošināšana produktivitātes palielināšanai bioloģiskajās gaļas liellopu saimniecībās (bioloģiskā gaļas lopkopība, Vidzemes reģionā).
Pieteikšanās: LLKC Alūksnes birojs, Sarmīte Svilāne, e-pasts: sarmite.svilane@llkc.lv, tālr. 26384907

2.  Veselīga slaucamo govju ganāmpulka pamats – pareizi izaudzētas teles (piena lopkopība, Kurzemes reģionā).
Pieteikšanās: LLKC Ventspils birojs, Gita Langberga, e-pats: gita.langberga@llkc.lv, tālr. 26109996

!! Lai pieteiktos interešu grupai bioloģiskajā lauksaimniecībā,
saimniecībai jābūt  bioloģiskās sertifikācijas institūcijas izdotam sertifikātam !! 

Lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu un iesniegt to līdz 2024. gada 26. aprīlim.

Kas ir interešu grupas ?

Interešu grupas apvieno konkrētā nozarē strādājošo interesentu kopumu, kuriem ir līdzīga saimniecības darbības specifika un attīstības mērķis. Bet pats galvenais ir vēlme, mācoties no citu pieredzes, profesionāli augt un gatavība dalīties ar savu pieredzi.

Interešu grupas organizē gan augkopības, gan lopkopības saimniecībām, kas strādā gan ar bioloģiskajām, gan integrētajām saimniekošanas metodēm, un grupu darba tēmas tiek izvēlētas, balstoties uz aktualitātēm attiecīgajā nozarē.
Interešu grupu darbs tiek organizētas ar mērķi:
1) saimniekiem, izmantojot citam cita pieredzi un konsultantu zināšanas, nodrošināt labās prakses apmaiņu un pārnesi;
2) veicināt saimniecībās sabalansētu visu saimniecībā esošo resursu izmantošanu, tā nodrošinot ekonomiski pamatotu saimniekošanu, vides aizsardzību, resursu taupīšanu un efektīvu izmantošanu;
3) sniegt profesionālu informāciju par nozares tendencēm, tehnoloģijām un praksi;
4) veicināt saražotās produkcijas kvalitātes uzlabošanu un produktivitātes pieaugumu saimniecībās.

Tā ir iespēja ieraudzīt jaunas iespējas, jaunus risinājumus, apgūt jaunas zināšanas savai saimnieciskajai izaugsmei, kā arī iegūt domubiedrus. Tieši līdzīgi domājošo vidū iespējams sevi realizēt un izpaust vislabāk. Tas ir ļoti nozīmīgs stimuls, un domubiedri ir arī tie, kuri vislabāk spēj atbalstīt un iedvesmot jauniem sasniegumiem.

Interešu grupas vada Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra profesionāli konsultanti, kuru galvenais uzdevums ir izveidot drošu, uzticamu, brīvai domu apmaiņai atvērtu darba vidi katrā interešu grupā, lai kopā ar tās dalībniekiem sasniegtu ne tikai grupas izvirzīto kopējo mērķi, bet arī katrs dalībnieks savu, tādējādi, bagātinot cits citu, ar savu redzējumu par risināmo jautājumu, zināšanām un savu personīgo piemēru.

Saimniekam, iesaistoties interešu grupas darbā, ir jābūt interesei par grupas programmas realizāciju, jābūt gatavam sadarboties ar citiem grupas dalībniekiem un piedalīties grupas tikšanās reizēs, uzņemt citus dalībniekus savā saimniecībā un dalīties savā pieredzē. Grupas ietvaros tiek analizēta un novērtēta saimniecību ražošanas efektivitāte, pamatojoties uz to saimnieciskajiem un ekonomiskajiem rādītājiem.

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

No 22. jūlija līdz 22. augustam LAD aicina interesentus iesniegt projektus,...

Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai
Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai

Valdība, 11. jūnijā, akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kār...

Pļaušanas serviss 2024
Pļaušanas serviss 2024

Informācija uz 28.05.2024....

Pieejams atbalsts akvakultūrā
Pieejams atbalsts akvakultūrā

No 2024. gada 25. jūnija līdz 24. jūlijam norisināsies otrās kārtas projekt...