, .
cloudy 17.4℃
Vārda dienu svin: Jānis

BASF Agricultural Solutions mērķis – lauksaimniecības ilgtspējība

Elīna Grase , 13-02-2023
BASF Agricultural Solutions mērķis – lauksaimniecības ilgtspējība

Saimnieks LV / 2023.gads (Janvāris.)

Ilgtspējība ir spēja radīt apstākļus ilgstošai, līdzsvarotai pašattīstībai, neradot situācijas, kas veicina tās iznīkšanu vai pašsagrāvi. Lauksaimniecībā tas nozīmē līdzsvarotu attīstību atbilstoši ekonomiskajām, sociālajām un vides aizsardzības prasībām. Par BASF Agricultural Solutions ieguldījumu un plāniem lauksaimniecības ilgtspējas jomā Latvijā, Baltijā un pasaulē stāsta komunikācijas vadītāja Baltijā Signe Egle un biznesa attīstības vadītājs Jānis Kopmanis.

– Kā BASF Agricultural Solutions savā darbībā ievieš ilgtspējību?
Signe Egle:
– Ilgtspējība ir nepārtraukts pilnveides ceļš. BASF leksikā tas nav jaunvārds, šie procesi uzņēmuma struktūrā tiek īstenoti jau vairāk nekā 25 gadus. Mūsu mērķis ir dzīvotspējīga nākotne, kur uzlabota dzīves kvalitāte ir nodrošināta visiem pasaules iedzīvotājiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem šajā ceļā ir klimata pārmaiņas. Vēlamies līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrāli un samazināt CO2 emisijas līdz nullei. Lai to panāktu, paaugstinām ražošanas efektivitāti un samazinām enerģijas patēriņu, kā arī palielināsim atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, kas paātrinās jaunu procesu izstrādi un ieviešanu ķīmisko vielu ražošanā.

BASF aprites ekonomikas programmu mērķis ir atdalīt izaugsmi no resursu patēriņa, kas sevī ietver risinājumus atkritumu daudzuma samazināšanai, fosilo resursu ietaupīšanai un CO2 emisiju samazināšanai.

Mēs uzņemamies atbildību arī savās piegādes ķēdēs un strādājam kopā ar saviem partneriem, lai arī viņi uzlabotu savus ilgtspējības rādītājus. Mēs izmantojam integrēto ražošanas tīklu Verbund –viena procesa blakusprodukti tiek izmantoti kā cita procesa izejmateriāli. Tādējādi mēs ietaupām izejvielas un enerģiju, samazinām emisijas un loģistikas izmaksas. BASF ir sešas šādas ražotnes un tiek būvēta septītā, divas ražotnes atrodas Eiropā (Beļģijā un Vācijā).

Visās savās ražotnēs ieviešam ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanu.

Mēs atbalstām funkcionējošu ekosistēmu, piemēram, iesaistoties Plastmasas aprites aliansē, kas izstrādā risinājumus, lai samazinātu plastmasas atkritumu apjomu un veidotu efektīvas tā apsaimniekošanas ķēdes.

Neatņemama ilgtspējības sastāvdaļa ir cilvēktiesību ievērošana gan mūsu darbībā, gan biznesa attiecībās.

Noteikti ne mazāk svarīgi ir tas, ka saviem klientiem radām inovatīvus akseleratora risinājumus, kas veicina ilgtspējības vērtību ķēdi.

– Kā atbalstāt ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību?
S. Egle:
BASF komanda uzskata, ka lauksaimniecība ir svarīgākais darbs uz zemes. Mūsu klienti paļaujas, ka nodrošināsim labākos pieejamos agronomiskos risinājumus, tāpēc BASF turpina investēt pētniecībā un attīstībā. Piemēram, 2021. gadā novirzījām šim mērķim 900 milj. EUR, kas ir 11 % no uzņēmuma ieņēmumiem lauksaimniecības risinājumu segmentā. BASF projektu komandas, kas sastāv no dabaszinātniekiem, inženieriem un laboratorijas tehniķiem (vairāk nekā desmit tūkstoši) visā pasaulē izstrādā jaunus, inovatīvus produktus. BASF uzskata, ka efektīvas inovācijas ir būtisks rīks ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstībā.

BASF arī strādā, lai optimizētu inovatīvo produktu lietošanu. Piemēram, Eiropā tiek paplašināts projekts Farm Network, kas ir saimniecību tīkls, kur BASF sadarbībā ar neatkarīgām lauksaimniecībām, vides aizsardzības organizācijām, universitātēm, pētniecības institūtiem un uzņēmumiem, kas nodrošina lauku saimniecībām inovācijas, ievieš, pēta un demonstrē ilgtspējīgas lauksaimniecības koncepta aktivitātes, kas saimniecībām palīdz optimizēt resursus un saimniekot tālredzīgi, piemēram, veicinot bioloģisko daudzveidību dabā.

BASF velta pastiprinātu uzmanību lauksaimniecības ilgtspējībai arī Baltijas valstīs. Farm Network tīkla saimniecības jau ir Lietuvā, un 2023. gadā tādas plānots izveidot arī Igaunijā. Latvijā BASF Baltijas izmēģinājumu centrs savā darbībā jau vairākus gadus demonstrē ekoloģiskās pēdas samazināšanas iespējas, izmantojot inovatīvus risinājumus.

BASF turpina investēt risinājumos, kas palīdz un nākotnē palīdzēs lauksaimniekiem izpildīt turpmāko normatīvo regulējumu. Uzņēmums aktīvi darbojas Eiropas Savienības un dalībvalstu interešu aizstāvības iniciatīvās.

Visas mūsu darbības ir vērstas nevis uz īstermiņa panākumiem, bet uz ilgtermiņa pozitīvu ietekmi uz sabiedrību.

– Kādus konkrētus uz ilgtspējīgu lauksaimniecību vērstus risinājumus BASF piedāvā lauksaimniekiem pašlaik? Kādus produktus izstrādājat nākotnei?
Jānis Kopmanis:
– Jaunākais un aktuālākais mūsu portfelī ir fungicīdi ar inovatīvo darbīgo vielu Revysol® jeb pilnā nosaukumā mefentriflukonazolu. Šis ir pēdējā laika nozīmīgākais BASF zinātnieku atklājums, kas atbilst pašreizējiem un potenciāliem nākotnes standartiem un drošas pārtikas ieguves prasībām.

Nākotnes virzienus lielā mērā nosaka likumdošana. Visi BASF produkti tiek radīti tā, lai atbilstu ne tikai šodienas, bet arī nākotnes prasībām.

Pašlaik izstrādes procesā ir insekticīdu un herbicīdu darbīgās vielas, ko pēc dažiem gadiem gaidām arī lietošanai Latvijā. Tāpat strādājam ar hibrīdo kviešu šķirnēm, kas būs izturīgākas pret dažādiem klimata izaicinājumiem, kas mūs neizbēgami sagaidīs nākotnē.

– Kā sabalansēt lauksaimniecības ekonomiskos un vides mērķus?
S. Egle:
– Cilvēces eksistencei ir nepieciešams dabiskais līdzsvars, kas nodrošina gadalaikus, auglīgu augsni, klimata un kultūraugu attīstības ciklus. Tuvākajās desmitgadēs pārtikas ražošanas sistēma neizbēgami piedzīvos transformāciju, lai spētu nodrošināt veselīgu un cenas ziņā pietiekami pieejamu pārtiku ļoti strauji augošajam iedzīvotāju skaitam. Tajā pašā laikā ražošanas procesā ir jāsamazina ietekme uz mūsu planētu, lai arī nākamās paaudzes var turpināt pilnvērtīgi dzīvot. Lauksaimnieki vairāk nekā jebkad agrāk ir šīs transformācijas kodols.

BASF vēlas pozitīvi ietekmēt lauksaimniecības pārtikas sistēmu un palīdzēt veidot pārtikas nozares nākotni. Uzskatām, ka tas panākams, sadarbojoties visiem pārtikas ražošanas ķēdes posmiem – lauksaimniekiem, piegādātājiem, pārstrādātājiem, agronomiem un citiem nozares ekspertiem.

– ES lielajās lauksaimniecības valstīs nopietna problēma ir noplicināta augsne. Kas Latvijas lauksaimniekiem jādara, lai saglabātu augsnes auglību?
J. Kopmanis: – Augsne ir ražošanas pamats. Ne velti mēdz teikt, ka zemi mēs neesam mantojuši no vecākiem, bet nomājam no saviem bērniem.

Eiropā tiek īstenoti dažādi projekti, lai situāciju uzlabotu. Eiropas lauksaimniecības izdevumos ļoti daudz tiek runāts par augsnes dzīvīgumu un veidiem, kā to nodrošināt.

Situācija Latvijā pašlaik ir caurmērā laba, bet, protams, ir lietas, ko varam uzlabot. Daudzi lauksaimnieki tam jau pievērš pastiprinātu uzmanību. Dažas no metodēm, kas ir nozīmīgas un ko lauksaimnieki Latvijā jau pielieto, ir augsnes kaļķošana, meliorācijas sistēmu sakārtošana, kultūraugu dažādošana un starpkultūru ieviešana, kā arī pārbraucienu skaita samazināšana, lai samazinātu augsnes sablīvēšanās risku.

Ir skaidrs, ka lauksaimniecības nozare kļūs sarežģītāka un būs jāsaskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Nākotnē galvenais būs saimniekot gudri, pārdomāti, plānojot un apsverot katru nākamo soli, varētu pat teikt, ka būs jāsaimnieko radoši. Latvijas lauksaimnieki strādā apdomīgi un radošas pieejas viņiem noteikti netrūkst, tāpēc uzskatu, ka viņi noteikti būs konkurētspējīgi arī nākotnē.

– Lai samazinātu izdevumus, ekonomētu un arī pildītu ES Zaļā kursa prasības, saimniecības meklē iespējas veikt vairākas apstrādes vienlaicīgi. Līdz ar to svarīga ir vielu saderība tvertnes maisījumos.
J. Kopmanis:
– Jautājumus par maisījumu saderību saņemam katru gadu, sākoties sezonai. Visiem BASF jaunākajiem produktiem uzņēmuma laboratorijās tiek veikti saderības testi dažādos tvertnes maisījumos. Taču vielu, ko mēdz pievienot tvertnes maisījumos, ir ļoti daudz, līdz ar to kombināciju skaits ir milzīgs. Ļoti daudzas no tām ir pārbaudītas, bet visus variantus pārbaudīt nav iespējams. Viss par drošiem maisījumiem rakstīts produktu marķējumā, bet, ja rodas kādas šaubas vai lauksaimnieks vēlas kombinēt ko ļoti specifisku, aicinām zvanīt mūsu agronomiem, kuri sniegs nepieciešamo informāciju.

– Kādos projektos BASF iesaistījies Latvijā un Baltijā kopumā?
S. Egle:
– Esam uzsākuši sadarbību ar nevalstisko organizāciju Iespējamā misija un piedalāmies programmā Dzīvei gatavs, kur viens no pirmajiem kampaņas soļiem ir doties uz Latvijas skolām un stāstīt par lauksaimniecību, tās nozīmi, agronoma profesiju, lauksaimnieka ikdienas darbiem. Tādējādi vēlamies veicināt sabiedrības izpratni par to, cik svarīga ir lauksaimniecība un cik garš ir pārtikas ražošanas cikls. Kad veidojām šīs programmas saturu, nonācām pie secinājuma, ka paiet vesels gads, lai maizes kukulis nonāktu uz mūsu brokastu galda.

Pasākumu saturu veidojām un turpināsim papildināt, balstoties uz aptaujas rezultātiem, ko bijām saņēmuši no visām Latvijas skolām. Kampaņa ir tikai sākumposmā, un darba vēl ir ļoti daudz.

Atsauksmes gan no skolēniem, gan no skolotājiem ir ļoti pozitīvas. Mazākie bērni vairāk priecājas par interaktīvo iesaisti, no lielākiem bērniem bija daži, kurus ieinteresējām mācīties lauksaimniecību un apgūt agronoma profesiju.

Pozitīvās atsauksmes mums ir ļoti labs dzinulis turpināt iesākto un arī šogad doties uz skolām, lai popularizētu lauksaimniecību.

Pašlaik ļoti aktuāla tēma ir AAL tukšā iepakojuma ilgtspējīga pārvaldība. Viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras augu aizsardzības līdzekļu lietotāji, ir pareiza produktu tukšo iepakojumu izmešana, ievērojot veselības un vides standartus. Tukšu AAL iepakojumu atstāšana uz lauka, nedroša atkārtota iepakojuma izmantošana vai konteineru izmešana bez trīskāršas skalošanas rada potenciālu risku videi un sabiedrības veselībai.

CropLife Europe, kura biedri ir arī BASF, noteikusi mērķi līdz 2025. gadam ieviest ilgtspējīgu AAL tukšā iepakojuma pārvaldības sistēmu visās Eiropas valstīs, to skaitā arī Latvijā.

– Kādi ir BASF plāni 2023. gadam?
S. Egle:
– Mūsu uzdevums ir skaidrs. Mēs vēlamies, lai lauksaimnieki varētu viegli īstenot ilgtspējīgus pasākumus savās saimniecībās, palielināt peļņu un ražu, vienlaikus aizsargājot un saglabājot bioloģisko daudzveidību, ūdeni, augsni un citus vērtīgus resursus.

Lai palīdzētu lauksaimniekiem un arī nākamajām paaudzēm atrast pareizo līdzsvaru, mēs esam noteikuši ilgtspējības mērķus četros virzienos.

Pirmkārt, klimatam atbilstoša saimniekošana, kuras ietvaros ar dažādiem risinājumiem palīdzēt lauksaimniekam saimniekot efektīvāk par spīti nepastāvīgiem laikapstākļiem.

Otrkārt, jaunu ilgtspējīgu risinājumu radīšana, tāpēc ieguldām pētniecības attīstībā, kas atbilst ilgtspējības kritērijiem. Sistemātiski papildinām mūsu portfeli, lai palielinātu šo risinājumu klāstu.

Treškārt, digitālo risinājumu attīstība, kas palīdz lauksaimniekiem uzlabot efektivitāti – iegūt precīzāku informāciju, ar mazākām izmaksām saražot vairāk.

Ceturtkārt, gudra saimniekošana, kas saistīta ar BASF atbildību nodrošināt, ka lauksaimnieks mūsu produktus uz lauka var izmantot droši. Tas ietver aizsardzības līdzekļus, apmācības un seminārus, digitālos risinājumus un jaunas tehnoloģijas, piemēram, dronus.

Tāpat kā pērn, arī šogad martā organizēsim Ilgtspējības konferenci, kur runāsim gan par Zaļo kursi, gan citiem ilgtspējības tematiem. Laipni aicināti mums pievienoties!

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Govju virusālā diareja – pasaules mēroga izaicinājums piena lopkopībā
Govju virusālā diareja – pasaules mēroga izaicinājums piena lopkopībā

Govju virusālā diareja (Bovine viral diarrhoea, BVD) ir liellopu infekcijas...

Tukuma piens attīstības stāsts
Tukuma piens attīstības stāsts

Tukuma piens ir viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Latvijā. S...

SIA "Naukšēni" – inovatīvi un droši sava ceļa meklējumos
SIA "Naukšēni" – inovatīvi un droši sava ceļa meklējumos

SIA Naukšēni Valmieras novadā izveidojusies no savulaik spēcīgās kopsaimnie...

Fendt 700 Vario Gen7 – jauns etalons savā jaudas klasē
Fendt 700 Vario Gen7 – jauns etalons savā jaudas klasē

Par Fendt 700 Vario septīto paaudzi jeb Gen7 būs dzirdējis ikviens, kas kau...