, .
fair_day 17℃
Vārda dienu svin: Vilis, Vilhelms

Petījumu rezultāti augsnes auglības un ūdens kvalitātes uzlabošanai

Zemnieku saeima , 15-03-2024

Lai uzzinātu, kādi pētījumi veikti ūdens kvalitātes uzlabošanai, lai mazinātu lauksaimniecisko  darbību izraisīto piesārņojumu ar nitrātiem, februāra vidū Zemkopības ministrija un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizēja tiešsaistes semināru “Pētījumu rezultāti augsnes auglības un ūdens kvalitātes uzlabošanai”.  

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes profesors, vadošais pētnieks Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš un zinātniskā institūta “Zemkopības institūts” direktore, vadošā pētniece  Dr. agr. Agrita Švarta iepazīstināja ar pētījumu “Augsnes kaļķošanas un minerālā mēslojuma devu ietekme uz ūdeņu kvalitāti, augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem un kultūraugu ražu”. Tā mērķis bija novērtēt dažādu augsnes kaļķošanas un minerālmēslojuma devu izmantošanas ietekmi uz ūdens kvalitāti, augsnes agroķīmisko sastāvu un kultūraugu ražu raksturojošiem rādītājiem. 

Ar “Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzību īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā” semināra dalībniekus iepazīstināja Ainis Lagzdiņš. Pētījuma aktualitāti nosaka Nitrātu direktīva, lai samazinātu ūdens piesārņojumu no lauksaimnieciskas izcelsmes avotiem un novērstu turpmāk šo piesārņojumu. Pētījuma mērķis: novērtēt lauksaimnieciskās darbības ietekmi uz virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, pamatojoties uz ilgstoši un regulāri iegūtiem ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem (slāpekļa un fosfora savienojumi) un hidroloģiskajiem novērojumiem. 

Seminārā klausītājiem tika sniegta informācija arī par pētījumu “Dabisko un antropogēno faktoru ietekmes uz slāpekļa un fosfora savienojumu zudumiem no lauksaimniecības zemēm novērtējums”. Ainis Lagzdiņš uzsvēra, ka svarīgi ir noteikt un novērtēt dabisko un antropogēno faktoru ietekmi uz slāpekļa un fosfora savienojumu zudumiem no lauksaimniecības zemēm, kā arī  iegūtie rezultāti sniegs zinātniski pamatotu skaidrojumu par ūdeņu kvalitātes ilgtermiņa mainības tendencēm, dabisko un antropogēno faktoru ietekmi uz ūdeņu kvalitāti. 

Pētījumu autori kopumā atzina, ka lauksaimniekiem ir vairāk jāpievērš uzmanība augu barības vielu labākai izmantošanai kultūraugu audzēšanā, lai novērstu nitrātu izskalošanos augsnē un ūdens avotos.

 

 

 

 

Iesakām noskatīties Skatīt vairāk
AGRONOMU BROKASTIS #26 Bioloģiskā laukkopība SIA Grīnis
AGRONOMU BROKASTIS #26 Bioloģiskā laukkopība SIA Grīnis

AGRONOMU BROKASTIS #26 Bioloģiskā laukkopība SIA Grīnis...

10. sērija Agronoma Zābakos - 2. sezona
10. sērija Agronoma Zābakos - 2. sezona

Ielūdzam uz Agronoma Zābakos otrās sezonas fināla sēriju!...

9. sērija Agronoma Zābakos - 2. sezona
9. sērija Agronoma Zābakos - 2. sezona

Šoreiz mūsu ceļi veda uz Vidzemes pusi, un šajā Agronoma Zābakos sērijā uzm...