, .
cloudy 17.2℃
Vārda dienu svin: Jānis

Sezonas laukstrādnieku nodoklis

LLKC , 13-05-2021
Sezonas laukstrādnieku nodoklis

Lauksaimniekiem no 1. aprīļa līdz 30. novembrim atkal ir iespējams sezonas strādniekus nodarbināt atvieglotā nodokļu režīmā.

Sezonas laukstrādnieku nodokļa likme ir 15% apmērā no strādniekam aprēķinātā ienākuma; pēc 15% likmes aprēķinātais nodoklis ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālās apdrošināšanas iemaksas. Minimālais nodoklis par vienu dienu, kad laukstrādnieks ir nodarbināts pie ienākuma izmaksātāja, ir 70 centi. Tātad, ja strādniekam, piemēram, par dienu aprēķināts ienākums 4 eiro, tad nodoklis būs 70 centi, lai gan, rēķinot pēc 15% likmes, nodoklis sanāktu 4 eiro x 15% = 0,60 eiro.

Sezonas laukstrādnieku reģistrēšana un aprēķinātā ienākuma norādīšana jāveic Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Mēneša beigās apkopotā veidā informācija ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam. EPS nodrošina iespēju elektroniski sagatavot ikmēneša pārskatu, lai to iesniegtu VID standartizētā formā.

Lai lauksaimnieks varētu piemērot saviem sezonas darbiniekiem atviegloto nodokļu režīmu, tam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

- lauksaimniekam īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, ko tas izmanto augļkoku, ogulāju vai dārzeņu audzēšanai;

- lauksaimnieks 2020. gadā ir pieteicis zemi vienotajam platības maksājumam, ievērojot kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un ES  atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros;

- lauksaimnieks nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Savukārt, lai sezonas laukstrādnieka ienākumiem varētu piemērot 15% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, tam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:  

- persona ir nodarbināta lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 65 kalendāra dienas pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā;

- personas ienākums, kas gūts pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā, nepārsniedz 3000 eiro;

- personai 4 mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas lauksaimnieka labā ar šo pašu lauksaimnieku nav bijušas darba tiesiskās attiecības vai nav bijis noslēgts uzņēmuma līgums.

Pēc LAD informācijas

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

No 22. jūlija līdz 22. augustam LAD aicina interesentus iesniegt projektus,...

Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai
Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai

Valdība, 11. jūnijā, akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kār...

Pļaušanas serviss 2024
Pļaušanas serviss 2024

Informācija uz 28.05.2024....

Pieejams atbalsts akvakultūrā
Pieejams atbalsts akvakultūrā

No 2024. gada 25. jūnija līdz 24. jūlijam norisināsies otrās kārtas projekt...