, .
cloudy 17.2℃
Vārda dienu svin: Jānis

Piešķirs atbalstu par ražošanu un tirdzniecību zivsaimniekiem, kuri iesaistās pārtikas kvalitātes shēmās

Zemkopības ministrija , 09-05-2024
Piešķirs atbalstu par ražošanu un tirdzniecību zivsaimniekiem, kuri iesaistās pārtikas kvalitātes shēmās

Lai zvejas un akvakultūras produktu ražotāji un zvejas vai akvakultūras apstrādes uzņēmumi aktivizētu pārtikas produkcijas ražošanu un tirdzniecību, valdība 7. maijā, pieņēmusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtībā par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā “Tirdzniecības veicināšanas pasākumi”, paredzot finansiālu atbalstu zivsaimniekiem, kuri iesaistās pārtikas kvalitātes shēmās*.

Atbalsta maksājumu piešķir atkarībā no saražotās produkcijas skaita, un atbalsta likmes ir aprēķinātas, lai segtu sākotnējās dalības izmaksas pārtikas kvalitātes shēmā, gada ieguldījumu dalībai pārtikas kvalitātes shēmā un pārbaužu izmaksas, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu atbilstību pārtikas kvalitātes shēmas prasībām.

Atbalsta summas ir šādas:

  • aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā ir 590 eiro,
  • nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā – no 250 līdz 400 eiro,
  • pārtikas apritē iesaistītiem zvejas un akvakultūras apstrādes produktu ražotājiem bioloģiskajā pārtikas kvalitātes, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā – no 430 līdz 7150 eiro,
  • nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā – no 420 līdz 5400 eiro.

Atbalsts pasākumam paredzēts Programmā zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam (PZA) no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF).

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 578 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Tirdzniecības veicināšanas pasākumi””” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

* Bioloģiskās lauksaimniecības shēma, nacionālā pārtikas kvalitātes shēma, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēma vai garantēto tradicionālo īpatnību shēma

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

No 22. jūlija līdz 22. augustam LAD aicina interesentus iesniegt projektus,...

Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai
Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai

Valdība, 11. jūnijā, akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kār...

Pļaušanas serviss 2024
Pļaušanas serviss 2024

Informācija uz 28.05.2024....

Pieejams atbalsts akvakultūrā
Pieejams atbalsts akvakultūrā

No 2024. gada 25. jūnija līdz 24. jūlijam norisināsies otrās kārtas projekt...