, .
clearsky_day 14.1℃
Vārda dienu svin: Biruta, Mairita, Bernedīne

Pieejams ES atbalsts mežsaimniecībā

LLKC , 27-04-2023
Pieejams ES atbalsts mežsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Projekta iesniegumus varēs iesniegt no 2023. gada 26. maija līdz 26. jūnijam divās aktivitātēs.

Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” (11. projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 396 185 EUR. Pasākumā var veikt meža ieaudzēšanu un kopšanu, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu. Aktivitātē iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Aktivitātē „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” (9. projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 630 041 EUR. Atbalstu piešķir tikai par jaunaudžu retināšanu. Aktivitātē iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2024. gada 1. septembrim.

Plašāk informācija par projekta nosacījumiem pieejama mājaslapā lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi -> Projekti un investīcijas -> Atbalsta pasākumi.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki palīdzēs izvērtēt situāciju dabā projekta nosacījumu atbilstībai, sagatavot meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu, kā arī palīdzēs iesniegt projektu LAD Elektroniskajā reģistrācijas sistēmā, kā arī pārskata sagatavošanā par projekta īstenošanas rezultātiem. 

 

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Brīdina par lapu grauzēju kaitēkļu savairošanos bērzu audzēs
Brīdina par lapu grauzēju kaitēkļu savairošanos bērzu audzēs

Valsts meža dienesta un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” spec...

MAMMADABA tīmekļvietnē lasāmas dabas ziņas vieglajā valodā
MAMMADABA tīmekļvietnē lasāmas dabas ziņas vieglajā valodā

Turpinot AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dabas tūrisma tīmekļvietnes mammad...

27. aprīlī sākas pieteikšanās NATURA 2000 kompensācijas maksājumam
27. aprīlī sākas pieteikšanās NATURA 2000 kompensācijas maksājumam

No 27. aprīļa līdz 15. jūnijam (ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 26. jū...