, .
rain 6.3℃
Vārda dienu svin: Visvaldis, Nameda, Ritvaldis

Pieejams atbalsts mežsaimniecības nozarē

LLKC , 20-12-2023
Pieejams atbalsts mežsaimniecības nozarē

Lauku atbalsta dienests no 2024. gada 2. janvāra līdz 2. februārim ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu intervencēs “Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai” un “Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai” (MK noteikumi Nr. 561 ). Šo aktivitāšu mērķis ir veikt meža ieaudzēšanu, atjaunošanu un nomaiņu, kā arī paredzēt atjaunoto un ieaudzēto platību agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu retināšanu.

Intervencē “Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai” publiskā finansējuma apmērs ir 13,5 miljoni eiro. Līdzekļus paredzēts novirzīt šādām aktivitātēm:

* jaunaudžu retināšanai un mežaudžu nomaiņai – 8 miljoni eiro;

* meža ieaudzēšanas aktivitātei – 2 miljoni eiro;

* meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai – 3,5 miljoni eiro.

Intervencē “Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai” kopējais finansējums – 3,4 miljoni eiro. Tas paredzēts visu stādīto mežaudžu agrotehniskai kopšanai.

Iesniegto projektu īstenošanas termiņš, ja tiek veikta jaunaudžu retināšana un/vai meža ieaudzēšana vai nomaiņa (bez turpmākās kopšanas), ir 2025. gada 1. aprīlis. Ja plānotas agrotehniskās kopšanas, tad 2027. gada 1. aprīlis.

Lai pretendētu uz atbalstu, pirmajā projektu iesniegumu kārtā Meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plāns Valsts meža dienestam saskaņošanai iesniedzams kādā no trim veidiem:

* izmantojot Meža valsts reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (plānota Valsts meža dienesta organizēta apmācība);

* elektroniski parakstīta dokumenta formā;

* papīra formā.

Pretendents Meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plānā veic atzīmi, ja, veicot ieaudzēšanu, atjaunošanu un nomaiņu, plānotas agrotehniskās kopšanas.

Vēršam uzmanību uz to, ka zemes vienībā, kurā plānots īstenot intervenci Meža likumā noteiktajā termiņā, mežam ir jābūt inventarizētam atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas apriti.

Tāpat kā iepriekš, plāna atbilstību attiecīgās intervences īstenošanas nosacījumiem izvērtēs un lēmumu par intervenču plāna saskaņošanu vai noraidīšanu pieņems Valsts meža dienests. Saskaņotais plāns kopā ar projekta iesniegumu pretendentam elektroniski būs jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (LAD EPS).

Plašāka informācija par projekta nosacījumiem pieejama mājaslapā lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi>Projekti un investīcijas>Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam (KLP) intervences (atbalsta pasākumi)>LA7, LA8.

Valsts meža dienesta interneta vietnē plānots ievietot video pamācību, kā iesniegt Meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plānu, izmantojot Meža valsts reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmu. Lauku atbalsta dienesta interneta vietne tiks papildināta ar metodiku par dokumentu aizpildīšanu. Aicinām sekot līdzi aktualitātēm atbilstošajās interneta vietnēs.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki piedāvā saistīto informāciju un konsultācijas, veicot arī meža izvērtēšanu atbalsta saņemšanas nosacījumiem, nepieciešamības gadījumā īpašumu apsekojot dabā. Izstrādājam atbalsta projektu dokumentāciju, kā arī sagatavojam projekta atskaites. Plašāk lūdzam interesēties, sazinoties ar tās MKPC nodaļas darbiniekiem, kuru darbības teritorijā atrodas meža īpašums. MKPC nodaļu kontakti atrodami www.mkpc.llkc.lv sadaļā Speciālisti.

Jāinformē par iepriekšējā gadā veikto mežsaimniecisko darbību

Saskaņā ar Meža likuma 29. panta otro daļu meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1. februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendārā gadā veikto mežsaimniecisko darbību, tostarp veikto koku ciršanu.

Informāciju var iesniegt jebkurā Valsts meža dienesta mežniecībā, sūtīt ar pasta starpniecību vai elektroniska dokumenta formā, kā arī iesniegt tiešsaistē Meža valsts reģistrā – https://gis.vmd.gov.lv

Lai atvieglotu pārskatu iesniegšanu tiešsaistē Valsts meža reģistrā, ir sagatavota video pamācība, kas kopā ar citām instrukcijām ir skatāma Valsts meža dienesta mājaslapā: https://www.vmd.gov.lv/lv/video-instrukcijas.  

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Aktualizēts meža kokaudzētavu saraksts 2024. gadam
Aktualizēts meža kokaudzētavu saraksts 2024. gadam

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Valsts meža dienestu (VMD...

Meža dienu vilnis pār Latviju
Meža dienu vilnis pār Latviju

Stiprs un kopts mežs ir sabiedrības dzīvotspējas un labklājības balsts gan ...

Medību noteikumu grozījumi
Medību noteikumu grozījumi

Ministru kabinets 12. martā apstiprinājis Zemkopības ministrijas sagatavoto...

Satversmes tiesa atceļ noteikumus par jaunāku koku ciršanu
Satversmes tiesa atceļ noteikumus par jaunāku koku ciršanu

8. aprīlī, Satversmes tiesa nolasīja lēmumu Latvijas vides organizāciju ier...