, .
fair_day 19.1℃
Vārda dienu svin: Vilis, Vilhelms

No 1. aprīļa stājas spēkā ciršanas ierobežojumi egļu mežaudzēs

Valsts meža dienests , 11-04-2024
No 1. aprīļa stājas spēkā ciršanas ierobežojumi egļu mežaudzēs

Valsts meža dienests informē, ka no 1. aprīļa ir stājušies spēkā saimnieciskās darbības ierobežojumi egļu mežaudžu A, B un C aizsardzības zonās, lai ierobežotu egļu astoņzobu mizgrauža izplatību mežos. Ierobežojumi noteikti laika periodā no 2024. gada 1. aprīļa līdz 2024. gada 31. augustam.

A, B, C un D zonas, atbilst 2024. gada janvārī izdotajam rīkojumam:

 • A aizsardzības zona, kurā ietilpst vērtīgā egļu mežaudze,
 • B aizsardzības zona, kurā ietilpst skujkoku mežaudzes (egle vai priede ir valdošā koku suga un tās vidējais caurmērs ir vismaz 20 centimetri) 100 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes nogabala ārējās robežas,
 • C aizsardzības zona, kurā ietilpst egļu mežaudzes (egle ir valdošā koku suga, un tās vidējais caurmērs ir vismaz 20 centimetri) 101 – 500 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes.
 • D aizsardzības zona, kas atrodas ārpus A, B, C zonas.

Aizsardzības zonās A, B un C noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi nosaka:

 • A  un B aizsardzības zonā ir aizliegta koku ciršana (izņemot rīkojumā minētos gadījumus),
 • C aizsardzības zonā ir aizliegta koku ciršana:
   
  • kopšanas un galvenajā izlases cirtē;
  • kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē platībā, kas mazāka par 0,8 hektāriem.

Ja cirsma skujkoku mežaudzē ietilpst B vai C aizsardzības zonā vairāk nekā 20 % no cirsmas platības, tad aizsardzības zonā ar stingrāko aizsardzības režīmu ieskaita visu mežaudzi.

Vērtīgās egļu mežaudzes un to aizsardzības zonas ir atspoguļotas valsts informācijas sistēmā - Meža valsts reģistrs un piekļuve sistēmai iespējama, izmantojot portāla latvija.lv autentifikācijas rīkus. D aizsardzības zona Meža valsts reģistrā netiek attēlota.

No 1. aprīļa stājas spēkā ciršanas ierobežojumi egļu mežaudzēs

Vēršam uzmanību, ka dažādos kartes mērogos var būt redzama tikai daļa informācija.

Valsts meža dienests no 2024. gada 1. aprīļa līdz 2024. gada 31. augustam apliecinājumu koku ciršanai sanitārajā vienlaidu cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniedz piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas vai Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas (ja tāds ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem). Šāds pats termiņš attiecas uz lēmumu par meža inventarizācijas datu reģistrēšanu Meža valsts reģistrā, ja meža inventarizācijas datos ir reģistrēta informācija par mizgraužu bojājumiem.

Laika periodā no 01.04.2024. – 31.08.2024. ir apturēta darbība meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam mežaudzē (nogabalā) spēkā esošo apliecinājumu koku ciršanai A, B un C aizsardzības zonā, ja koku ciršana saskaņā ar Valsts meža dienesta rīkojumu ir aizliegta.

Savukārt, informācija par meža nogabaliem, kur apturēta darbība, ir redzama Meža valsts reģistrā “apliecinājumi” ievadot konkrēto apliecinājuma numuru.

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Dižkoka aizsardzība ir zemes īpašnieka pienākums un atbildība
Dižkoka aizsardzība ir zemes īpašnieka pienākums un atbildība

Ikvienam zemes īpašniekam būtu jāzina, ka viņš ir atbildīgs par dabas vērtī...

PVD veic meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu
PVD veic meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu

Šonedēļ Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzsācis meža dzīvnieku vakc...

Bērzu un egļu konteinerstādu audzēšana
Bērzu un egļu konteinerstādu audzēšana

“Ja nebūtu mācību un konkursa “Laukiem būt!”, tad mana ideja droši vien jop...

Koku ciršanas ierobežojumi putnu ligzdošanas laikā
Koku ciršanas ierobežojumi putnu ligzdošanas laikā

Lai netraucētu dzīvniekus, īpaši, putnus to vairošanās sezonā, mežā ir note...