, .
cloudy 2.7℃
Vārda dienu svin: Gvido, Atvars

Natura 2000 kompensācijas maksājumam nepieciešama meža inventarizācija

Valsts meža dienests , 26-01-2023
Natura 2000 kompensācijas maksājumam nepieciešama meža inventarizācija

Valsts meža dienests atgādina, ka tuvojas pieteikšanās kompensācijas maksājumam par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs. Lai pieteiktos kompensācijai, 1. martā jābūt spēkā meža inventarizācijai, kuras dati ir iekļauti Meža valsts reģistrā.

Kompensācija pienākas meža īpašniekam vai apsaimniekotājam, tiesisko vadītāju kooperatīvam vai tiesisko vadītāju apvienībai, ja:

  • 1. martā ir spēkā kāds no saimnieciskās darbības ierobežojumiem (aizliegta mežsaimnieciskā darbība; aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; aizliegta galvenā cirte; aizliegta kailcirte);

  • atbalstam pieteiktā platība ir vismaz 1 ha;

  • platība ir kartogrāfiski identificējama un iekļauta Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā;

  • pieteiktajā platībā ir veikta inventarizācija, kas ir spēkā uz 1. martu un inventarizācijas dati ir iekļauti Meža valsts reģistrā līdz 01.03.2023.;

  • nav saņemta vienreizējā atlīdzība;

  • kārtējā gadā nav saņemta kompensācija ikgadēja atbalsta maksājuma veidā no valsts budžeta līdzekļiem;

  • ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos;

  • atbalsta pretendents, atbilstoši Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem, kārtējā gada 15. jūnijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksājis naudas sodu, ja viņam tāds noteikts.

Ja zemes īpašuma platība mikroliegumā ir mazāka par 1 hektāru, kompensācijas ir piesakāmas Dabas aizsardzības pārvaldē. Tāpat jārīkojas, ja īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kas nav iekļauta Natura 2000 tīklā.

 

Papildinformācija:https://likumi.lv/ta/id/273532-noteikumi-par-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanu-administresanu-un-uzraudzibu-vides-klimata-un-lauku-ainavas

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Apaļo kokmateriālu produktu cenu tendences
Apaļo kokmateriālu produktu cenu tendences

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Meža un koksnes produktu ...

Meža atjaunošana 2023. gadā uzsākta ar mašinizēto meža sēšanu
Meža atjaunošana 2023. gadā uzsākta ar mašinizēto meža sēšanu

Iestājoties pavasarim, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ar mašinizēto sēšanu...

Meža ABC 2023
Meža ABC 2023

2023. gada 12. un 13. maijā Kuldīgas novada Padures pagasta “Struņķukrogā” ...