, .
rain 7.4℃
Vārda dienu svin: Visvaldis, Nameda, Ritvaldis

Mizgraužu ierobežošanas pasākumi 2024. gadā

LLKC , 07-02-2024
Mizgraužu ierobežošanas pasākumi 2024. gadā

Saistībā ar egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanos Valsts meža dienesta ģenerāldirektors līdz 2024. gada beigām izsludina mizgrauža masveida savairošanās situāciju mežā Latvijas teritorijā. Tas nozīmē, ka laika periodā no 2024. gada 1. aprīļa līdz 31. augustam vērtīgo egļu mežaudžu aizsardzības zonās būs spēkā saimnieciskās darbības ierobežojumi.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz ekspertu darba grupas izvērtējumu, LVMI “Silava” monitoringa datiem, kā ar vērtīgo egļu mežaudžu apsekošanu 2023. gadā, kad 13 500 ha platībā 33% vērtīgajās egļu audzēs tika konstatēti egļu astoņzobu mizgrauža bojājumi 1 līdz 3% apmērā.  

Valsts meža dienesta ģenerāldirektora izdotais rīkojums “Par egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanās situāciju un kaitēkļa ierobežošanas pasākumiem 2024. gadā” paredz līdzīgus aizsardzības pasākumus un saimnieciskās darbības ierobežojumus, kādi tie bija pagājušajā gadā. Laika periodā no 2024. gada 1. aprīļa līdz 31. augustam būs spēkā koku ciršanas aizliegums vērtīgo egļu mežaudžu  A, B, C aizsardzības zonās.

Informācija par aizsardzības zonām drīzumā būs apskatāma Meža valsts reģistra karšu sadaļā.

Savukārt aizsardzības pasākumi paredz, ka sanitārajā vienlaidu cirtē ir atļauts cirst mizgraužu bojātu mežaudzi vai tās daļu, ja bojāto koku skaits ir vismaz 10 koki uz vienu hektāru. Nocirstie koki pēc iespējas īsākā laika posmā jāizstrādā un jāizved no meža, lai mazinātu kaitēkļa izplatību. Izcirtuma platībās, kas pārsniedz 0,8 hektārus, ir jāizvieto feromonu slazdi.  

Meža īpašnieki tiek aicināti apsekot savas egļu mežaudzes un, konstatējot kaitēkļu savairošanos, informēt par to tuvāko mežniecību.

Veikt bojāto koku ciršanu var tikai tad, ja Valsts meža dienestā saņemts apliecinājumu koku ciršanai.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Aktualizēts meža kokaudzētavu saraksts 2024. gadam
Aktualizēts meža kokaudzētavu saraksts 2024. gadam

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Valsts meža dienestu (VMD...

Meža dienu vilnis pār Latviju
Meža dienu vilnis pār Latviju

Stiprs un kopts mežs ir sabiedrības dzīvotspējas un labklājības balsts gan ...

Medību noteikumu grozījumi
Medību noteikumu grozījumi

Ministru kabinets 12. martā apstiprinājis Zemkopības ministrijas sagatavoto...

Satversmes tiesa atceļ noteikumus par jaunāku koku ciršanu
Satversmes tiesa atceļ noteikumus par jaunāku koku ciršanu

8. aprīlī, Satversmes tiesa nolasīja lēmumu Latvijas vides organizāciju ier...