, .
rain 6.8℃
Vārda dienu svin: Visvaldis, Nameda, Ritvaldis

Meža īpašnieki tiek aicināti savlaicīgi iepazīties ar jaunajām nodevu likmēm

Valsts meža dienests , 12-12-2022
Meža īpašnieki tiek aicināti savlaicīgi iepazīties ar jaunajām nodevu likmēm

Ar 2023. gada 1. janvāri mainīsies valsts nodevu likmes par Valsts meža dienesta izsniegtajiem apliecinājumiem. Meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji tiek aicināti savlaicīgi iepazīties ar jauno nodevu apmēriem un pievērst uzmanību apliecinājumu izsniegšanas procedūrai.

Valsts meža dienests atgādina, ka meža īpašnieku iesniegumi tiek izskatīti to saņemšanas secībā, lēmumu pieņemot iespējami ātri. Vidēji lēmumu par apliecinājuma izsniegšanu dienests pieņem divu nedēļu laikā. Tomēr gadījumos, kad nepieciešama papildus informācija vai pārbaudes, lēmums var tik pieņemts mēneša laikā. Tāpat īpašniekiem jāņem vērā, ka, saistībā ar jaunajām nodevu likmēm, decembrī tiks veiktas izmaiņas Meža valsts reģistrā, kas var ietekmēt lēmuma pieņemšanas ātrumu.

 Svarīgi atcerēties, ka valsts nodeva tiek maksāta pēc apliecinājuma izsniegšanas, tādēļ tiem apliecinājumiem, kas tiks izsniegti pēc 2023. gada 1. janvāra, tiks piemērotas jaunās valsts nodevu likmes. Maksājumus valsts budžetā joprojām varēs veikt ar bankas un internetbankas starpniecību, kā arī klātienē mežniecībā ar maksājumu karti.

Valsts nodevu maksas pieaugums par Valsts meža dienesta sniegtajiem pakalpojumiem ir pamatots ar 29. novembrī pieņemtajiem grozījumiem MK 2014.11.02 noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām". Dienests atgādina, ka valsts nodevu apmērs par mežsaimnieciskām darbībām nav ticis mainīts kopš 2007. gada. To pārvērtēšanas procesā secināts, ka pakalpojumu faktiskās izmaksas vairākkārtīgi pārsniedz līdz izmaiņām normatīvajos aktos spēkā esošo valsts nodevu apjomus. Nodevu palielinājums veicinās bezmaksas Meža valsts reģistra e-pakalpojumu attīstību, kas vērtējot ilgtermiņā, samazinās laika un finanšu resursus dienesta klientiem.

Turpinājumā apkopotas nodevu likmes par mežsaimnieciskām darbībām, kas būs spēkā no 2023. gada 1. janvāra.

 

Galvenajā vienlaidus cirtē (kailcirte, kailcirte ar sēklas koku atstāšanu, kailcirte pēc caurmēra, izlases cirtes pēdējais paņēmiens), ja cirsmu platība ir:

  • 0,5 ha vai mazāka

  • 0,51 līdz 1,00 ha

  • lielāka par 1,00 ha

 

 

 

30,00 euro

50,00 euro

70,00 euro

kopšanas cirtē vai izlases cirtē (ja mežaudzes šķērslaukums ar cirti netiek samazināts zem kritiskā šķērslaukuma), ja cirsmu platība ir:

  • 1,00 ha vai mazāka

  • lielāka par 1,00 ha

 

 

 

20,00 euro

30,00 euro

sanitārajā cirtē un kopšanas cirtē (jaunaudzēs*- skuju kokiem, ozolam, osim no 21 līdz 40 gadiem) un rekonstruktīvajā cirtē

 

5,00 euro

pārējās cirtēs

30,00 euro

par meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšanu

15,00 euro

par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai

50,00 euro

par Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu

15,00 euro

par atzinuma izsniegšanu mežaudzes atzīšanai par  neproduktīvu

15,00 euro

 

Meža īpašniekiem turpmāk jārēķinās ar to, ka vienā apliecinājumā varēs iekļaut ne vairāk kā trīs viena ciršu veida cirsmas. Tāpat der atcerēties, ka jaunaudzēs līdz 20 gadiem apliecinājums kopšanas cirtē nav nepieciešams.

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas atrodas zemkopības ministra padotībā. Dienests uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību un uzkrāj informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Aktualizēts meža kokaudzētavu saraksts 2024. gadam
Aktualizēts meža kokaudzētavu saraksts 2024. gadam

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Valsts meža dienestu (VMD...

Meža dienu vilnis pār Latviju
Meža dienu vilnis pār Latviju

Stiprs un kopts mežs ir sabiedrības dzīvotspējas un labklājības balsts gan ...

Medību noteikumu grozījumi
Medību noteikumu grozījumi

Ministru kabinets 12. martā apstiprinājis Zemkopības ministrijas sagatavoto...

Satversmes tiesa atceļ noteikumus par jaunāku koku ciršanu
Satversmes tiesa atceļ noteikumus par jaunāku koku ciršanu

8. aprīlī, Satversmes tiesa nolasīja lēmumu Latvijas vides organizāciju ier...