, .
cloudy 28.6℃
Vārda dienu svin: Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

LPCS un ETHEAS paziņojums par iepirkuma konkursu

Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība , 13-12-2023
LPCS un ETHEAS paziņojums par iepirkuma konkursu

Paziņojums par atklāta konkursa izsludināšanu, kurā tiks izvēlēta izpildītāja iestāde programmas “Informācijas izplatīšanas un veicināšanas pasākumi par lauksaimniecības produktiem Kanādā, Malaizijā un Dienvidkorejā” (EUQualitystandards-101137094) aktivitāšu īstenošanai ar atlases kritēriju - ekonomiski izdevīgākais piedāvājums.

 1. Līgumslēdzējs: Grieķijas Nacionālā lauksaimniecības kooperatīvu savienība (National Union of Agricultural Cooperatives of Greece – ETHEAS), juridiskā adrese Arkadias 26, Ampelokipoi, Atēnas, 115 26 Grieķija. Kontakttālrunis: +30 2107712469. ETHEAS darbojās kā Programmas koordinators un pārstāvis savā un Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) vārdā.

Kontaktpersona: Marianna Liarou, e-pasts: mliarou@etheas.gr.

 1. Konkursa mērķis: Programmas “Informācijas izplatīšanas un veicināšanas pasākumi par lauksaimniecības produktiem Kanādā, Malaizijā un Dienvidkorejā” aktivitāšu īstenotāju jeb izpildītāju atlase. Programmas īstenošana jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulas nr. 1144/2014 nosacījumiem.

 2. Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1144/2014 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem.

 3. Paredzamā līgumcena: 2 675 557,20 € bez PVN.

 4. Pakalpojumu izpildes vieta: Kanāda, Malaizija un Dienvidkoreja.

 5. Dalības nosacījumi: uz vienlīdzīgiem noteikumiem var piedalīties visu dalībvalstu fiziskās vai juridiskās personas (juridiskas personas vai personu apvienības), kas ir saistītas ar informācijas izplatīšanas, reklāmas, mārketinga un konsultāciju pakalpojumiem un kuras likumīgi darbojas (sniedz pakalpojumus) kādā no ES dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai trešajās valstīs, kuras ir parakstījušas Pasaules Tirdzniecības organizācijas līgumu par valsts iepirkumu.

 6. Pretendenti saskaņā ar konkursa dokumentiem piedāvājumus var iesniegt tikai par visu programmu kopumā.

 7. Piedāvājumu varianti: viens pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

 8. Līguma darbības laiks: 36 mēneši.

 9. Konkursa dokumentācija būs pieejama interesentiem ETHEAS galvenajā ēkā pēc rakstiska pieprasījuma ne vēlāk kā 5 dienas pirms iesniegšanas termiņa beigām. Tāpat, to var pieprasīt pa e-pastu: mliarou@etheas.gr.

Kontaktpersona: Mrs. Marianna Liarou (sazināties no plkst. 9:00–17:00, no pirmdienas līdz piektdienai).

Paskaidrojumi interesentiem tiks sniegti ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Līgumslēdzējs konkursa dokumentos var veikt nelielus papildinājumus, labojumus vai grozījumus, kas būs pieejami visiem ieinteresētajiem komersantiem ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

 1. Iesniegšanas vieta un laiks: Piedāvājumus jāiesniedz ETHEAS galvenajā ēkā - Arkadias 26, Ampelokipoi, Atēnās, 115 26, Grieķijā. To var izdarīt, ierodoties klātienē personīgi, ar ierakstītu sūtījumu vai, nogādājot ar kurjeru, līdz 2024. gada 10.janvārī plkst. 12:00 (pēc Grieķijas laika). Piedāvājumi, kas tiks iesniegti vēlāk par norādīto laiku, netiks izskatīti.

 2. Piedāvājumu atvēršanas norises datums un vieta: 2024. gada 10.janvārī, plkst. 12:30 (pēc Grieķijas laika) ETHEAS galvenajā ēkā.

 3. Piedāvājuma derīguma termiņš: 6 mēneši, skaitot no nākamās dienas pēc iesniegšanas termiņa beigām.

 4. Atlases kritērijs: ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums.

 5. Valoda: Konkursa dokumentos izmantotā valoda ir angļu, līdz ar to visi piedāvājumi iesniedzami angļu valodā.

 6. Līgumslēdzējs patur tiesības izbeigt konkursu jebkurā laikā pirms lēmuma par izvelēto izpildītāju paziņošanas.

 

Līgumslēdzēja vārdā

Giannakakis Christos

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Eiropas Komisija aicina lauksaimniekus piedalīties tiešsaistes aptaujā par vienkāršošanu
Eiropas Komisija aicina lauksaimniekus piedalīties tiešsaistes aptaujā par vienkāršošanu

Kā paziņots priekšlikumos samazināt slogu, kas gulstas uz lauksaimnieku ple...

Jauni genomikas noteikumi palīdzēs lauksaimniekiem pāriet uz zaļo ekonomiku
Jauni genomikas noteikumi palīdzēs lauksaimniekiem pāriet uz zaļo ekonomiku

Lai veicinātu pārtikas sistēmas ilgtspēju, EP deputāti atbalstīja jaunus no...

Izmaiņas nodokļu jomā 2024. gadā
Izmaiņas nodokļu jomā 2024. gadā

Kā ierasts, katrs jaunais gads nāk ar lielākām vai mazākām izmaiņām nodokļu...

Normatīvie akti, kas stājas spēkā 2024. gada sākumā
Normatīvie akti, kas stājas spēkā 2024. gada sākumā

Pārtikas kvalitātes shēmu dalībnieki varēs pieteikties Eiropas Savienības a...