, .
cloudy 19.1℃
Vārda dienu svin: Līga

Koku ciršanas ierobežojumi putnu ligzdošanas laikā

Zemkopības ministrija , 08-05-2024
Koku ciršanas ierobežojumi putnu ligzdošanas laikā

Lai netraucētu dzīvniekus, īpaši, putnus to vairošanās sezonā, mežā ir noteikti koku ciršanas vai mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi. Pilsētās un ciemos šāds aizliegums ir noteikts arī ārpus meža augošo koku ciršanai. Latvijā pēdējos gados ir būtiski palielinājušās meža zemju platības, kurās noteikti mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi putnu ligzdošanas laikā.

Ir noteikti šādi koku ciršanas vai mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi:

 • no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam
  • visos mežos aizliegta līdz 10 gadu vecu priežu un lapu koku un līdz 20 gadu vecu egļu mežaudžu kopšana, izņemot jaunaudzes, kur skuju koku vidējais augstums nepārsniedz 0,7 metrus, bet lapu koku vidējais augstums – vienu metru;
  • ezeru un purvu salās, meža puduros, ūdensteču un ūdenstilpju palienēs, bioloģiski vērtīgās mežaudzēs un aizsargjoslās ap purviem aizliegta koku ciršana, kā arī aizliegta augsnes sagatavošana un meža atjaunošana ar motorizētu tehniku;
  • virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, veicot kailcirti mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis;
 • no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam
  • aizliegta galvenā cirte pilsētas mežos;
  • aizliegta pilsētas un ciema teritorijā ārpus meža augošu koku ciršana, izņemot ja koka nociršana ir neatliekama;
 • no 1. aprīļa līdz 30. septembrim aizliegta galvenā cirte Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā.
 • no 15. marta līdz 31. jūlijam:
  • aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību dabas liegumos, izņemot bīstamo koku ciršanu un novākšanu;
  • aizliegta mežsaimnieciskā darbība dabas parkos un aizsargājamo ainavu apvidos, izņemot bīstamo koku ciršanu un novākšanu, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem bez motora, jaunaudžu kopšanu, kur vidējais augstums skuju kokiem ir līdz 0,7 metriem, bet lapu kokiem – līdz vienam metram.
 • no 1. marta līdz 31. jūlijam
  • buferzonās ap medņu riestu mikroliegumiem aizliegta mežsaimnieciskā darbība, izņemot ugunsgrēku dzēšanu un meža atjaunošanu, ko veic tikai ar rokām;
  • mikrolieguma buferzonā ap melnā stārķa, melnās klijas, sarkanās klijas, zivju ērgļa, čūskērgļa, vidējā ērgļa, mazā ērgļa, lielā piekūna, ūpja, vistu vanaga, zaļās vārnas un meža baloža mikroliegumiem ir aizliegtas visu veidu cirtes, kokmateriālu pievešana un augsnes mehanizēta sagatavošana;
 • no 1. februāra līdz 30. oktobrim mikrolieguma buferzonā ap jūras ērgļa un klinšu ērgļa mikroliegumiem ir aizliegtas visu veidu cirtes, kokmateriālu pievešana un augsnes mehanizēta sagatavošana;
 • Mazā ērgļa aizsardzībai izveidotajos mikroliegumos ir atļauta kaitēkļu bojāto egļu izciršana pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, kā arī sauso vai kritušo koku izvākšana 10 kubikmetru apjomā īpašuma robežās gada laikā no 1. oktobra līdz 31. martam.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Sāksies stirnu āžu medību sezona
Sāksies stirnu āžu medību sezona

Šā gada 1. jūnijā sāksies stirnu āžu medību sezona. Savukārt stirnu kazu un...

Uzdod savu jautājumu mežsaimniecības konsultantam
Uzdod savu jautājumu mežsaimniecības konsultantam

Uzdod savu jautājumu par kādu ar mežsaimniecību saistītu tēmu - MKPC konsul...

Dižkoka aizsardzība ir zemes īpašnieka pienākums un atbildība
Dižkoka aizsardzība ir zemes īpašnieka pienākums un atbildība

Ikvienam zemes īpašniekam būtu jāzina, ka viņš ir atbildīgs par dabas vērtī...

PVD veic meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu
PVD veic meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu

Šonedēļ Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzsācis meža dzīvnieku vakc...