, .
partlycloudy_day 11.7℃
Vārda dienu svin: Armands, Armanda

Izmaiņas svarīgākajos normatīvajos dokumentos lauksaimniecībā, kas stājas spēkā 2021. gada sākumā

Zemkopības ministrija , 07-01-2021
Izmaiņas svarīgākajos normatīvajos dokumentos lauksaimniecībā, kas stājas spēkā 2021. gada sākumā

Būs jauna kārtība veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu izsniegšanai, apturēšanai, atjaunošanai, anulēšanai un derīguma termiņa pagarināšanai 

Veterinārmedicīnas likumā ir precizēts Ministru kabinetam dotais uzdevums noteikumu par veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu izstrādei, dots pilnvarojums Latvijas Veterinārārstu biedrībai izveidot komisiju, kura lemj par veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu izsniegšanu, apturēšanu, atjaunošanu, anulēšanu un derīguma termiņa pagarināšanu, kā arī dots pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt sertifikācijas komisijas sastāvu un tās darbības kārtību. 
Likumprojekts “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” spēkā stāsies 2021. gada janvārī. Skatīt ŠEIT

 

Pamatojies uz iepriekšminētajiem grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, vienlaikus ar tiem spēkā stāsies arī noteikumi, kuros pilnveidotas un aktualizētas prasības un kārtība veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai, pagarināšanai, apturēšanai, anulēšanai un atjaunošanai, praktizējošu veterinārārstu profesionālajai kvalifikācijai un sertificēto personu reģistrācijai un kvalifikācijas pārbaudei, kā arī noteikts sertifikācijas komisijas sastāvs un darbības kārtība. 
Ministru kabineta noteikumi “Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai” spēkā stāsies 2021. gada janvārī. Skatīt ŠEIT.

 

Precizēs prasības narkotisko un psihotropo zāļu apritei veterinārmedicīnā 

Likumprojekts “Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā” paredz precizēt dzīvnieku turētāja tiesības un pienākumus dzīvnieka ārstēšanai ar narkotiskām un psihotropām zālēm, tādējādi aizsargājot dzīvnieka veselību un dzīvību. Likumam jāstājas spēkā 2021. gada janvārī pēc tā apstiprināšanas Saeimā un izsludināšanas. 
Savukārt Ministru kabinetam līdz 2021. gada 31. martam jāprecizē noteikumi par īpašo veterināro recepšu apriti. Skatīt ŠEIT.

 

Precizēs kārtību zāļu uzskaitei un izlietošanai veterinārmedicīniskās prakses iestādēs

Ar likumprojektu “Grozījumi Farmācijas likumā” veiktas redakcionālas izmaiņas, izmantojot vienotu terminoloģiju ar Veterinārmedicīnas likumu, kurā ir definētas veterinārmedicīniskās prakses iestādes un praktizējošie veterinārārsti. Likumam jāstājas spēkā 2021. gada martā pēc tā apstiprināšanas Saeimā un izsludināšanas.
Savukārt Ministru kabinetam līdz 2021 .gada 31. martam jāprecizē prasības un kārtība, kādā iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto zāles veterinārmedicīniskās prakses iestādēs. Skatīt ŠEIT.

 

Ar likumprojektu “Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā” veikti redakcionāli grozījumi, izmantojot vienotu terminoloģiju ar Veterinārmedicīnas likumu un Farmācijas likumu, kuros definētas prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un praktizējošajiem veterinārārstiem. Likumam jāstājas spēkā 2021. gada martā pēc tā apstiprināšanas Saeimā un izsludināšanas.

Savukārt Ministru kabinetam līdz 2021. gada 31. martam jāprecizē prasības un kārtība, kas nosaka, kā iegādājas, saņem, nodod lietošanā, uzglabā, uzskaita un iznīcina II un III saraksta vielas un zāles veterinārmedicīniskās prakses iestādēs. Skatīt ŠEIT.

 

Izveidota tiešsaistes veidlapa paziņojumu iesniegšanai par uztura bagātinātāju u.c. maisījumu zīdaiņiem u.c. produktu reģistrācijai PVD 

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) informācijas sistēmas papildinājumu izstrādei, PVD tīmekļvietnē ir izveidota tiešsaistes veidlapa paziņojumu iesniegšanai par uztura bagātinātāju, maisījumu zīdaiņiem, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētas pārtikas un svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju reģistrācijai. Tas atvieglos pārtikas apritē iesaistīto pārtikas uzņēmumu darbību. 
Nepieciešamo informāciju uzņēmēji var iesniegt PVD elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes veidlapu tīmekļvietnē https://www.pvd.gov.lv/ (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla https://latvija.lv/ pieejamos identificēšanās veidus. 
Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumi Nr. 688 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 685 “Prasības uztura bagātinātājiem”” jau ir stājušies spēkā. Skatīt ŠEIT

Savukārt Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 819 “Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība”” tiks skatīts 2021. gada 7. janvāra valdības sēdē. Skatīt ŠEIT.

 

Būs skaidri nosacījumi noteiktu augu un to daļu izmantošanai pārtikā

Lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni, nosakot augus un augu daļas, ko aizliegts izmantot pārtikā, 2021. gada 7. janvāra valdības sēdē tiks skatīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Izmantošanai pārtikā aizliegto augu un augu daļu noteikumi”. Noteikumu projektā iekļauts 61 augs, kas tajos esošo toksisko savienojumu dēļ negatīvi ietekmē patērētāju veselību un tādejādi nav izmantojami pārtikā. Noteikumi pēc to pieņemšanas atvieglos pārtikas apritē iesaistīto pārtikas uzņēmumu darbību, paredzot skaidrus nosacījumus noteiktu augu un to daļu izmantošanai pārtikā (uztura bagātinātājos, tējās, sīrupos un citos pārtikas produktos), un palīdzēs uzņēmējiem nodrošināt produkcijas nekaitīgumu. Skatīt ŠEIT.

 

 

Komentāri


Jūsu komentārs

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Iespēja pieteikties atbalstam ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai
Iespēja pieteikties atbalstam ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina iesniegt projektu pieteikumus pasākuma...

Amerikāņi domātu, ka ar savu zemi mēs esam miljonāri
Amerikāņi domātu, ka ar savu zemi mēs esam miljonāri

Šodienas lauksaimnieks nav tas, kas bija pirms desmit gadiem – laukos tagad...