, .
cloudy 20.8℃
Vārda dienu svin: Jēkabs, Žaklīna

Atvieglojumi ekoshēmu nosacījumu izpildē

Zemkopības ministrija , 10-11-2023
Atvieglojumi ekoshēmu nosacījumu izpildē

Ekoshēmu mērķis: Ekoshēmas izveidotas ar mērķi veicināt precīzu un efektīvu mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu, lai ilgtermiņā mazinātu ar mēslošanas līdzekļu un AAL lietošanu saistītos riskus un mazinātu noplūdi un nodrošinātu ieguldījumu zaļā kursa mērķu sasniegšanai.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēmā pieejamā informācija palīdzēs novērtēt Kopējās lauksaimniecības politikā (KLP) iekļauto ekoshēmu pasākumu sniegto ieguldījumu stratēģijā  “No lauka līdz galdam” un ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā noteikto ES 2030. gada AAL un mēslošanas līdzekļu lietošsanas samazināšanas mērķrādītāju sasniegšanā.

No 2881 lauksaimniekiem, kas pieteikušies kādā no trim ekshēmām, kur atbalsta saņemšanai LIZ pārvaldības sistēmas lietošana ir obligāta, šobrīd (dati uz 06.11.2023.) visu nepieciešamo informāciju iesnieguši 40 % pretendentu. Kopumā kopš šā gada maija sistēmā pieslēgušies 78% no saimniecību.

Pēc 2023. gada 2. novembrī Slampē notikušās lauksaimnieku ārkārtas sapulces dalībnieku ierosinājumiem, LIZ pārvaldības sistēmā tuvāko dienu laikā tiks veiktas izmaiņas atsevišķām obligātām ekoshēmu prasībām. LIZ pārvaldības sistēmā turpmāk nav jāpievieno informācija par šķirnēm, par kultūraugu attīstības stadiju, noliktavā nav jāpievieno precīzās minerālmēslu izkliedes agregāti un precīzie smidzinātāji, kā arī nav jāsniedz informācija par novākto ražu.

Lai izpildītu minimālās prasības eksoshēmu atbalsta saņemšanai, lauksaimniekiem jāiesniedz šādi minimālie lauku vēstures dati:

Maksājuma veids

Nepieciešamā informācija, ja iesniedz Exel datus

Ja informāciju iesniedz LIZ PS

Kaļķošana

(EKO2_1)

 

 • Lauks (LAD lauka Nr.)
 • Kaļķošanas līdzeklis
 • Daudzums
 • Iestrādes datums
 • Sadaļā “Noliktava” pievieno resursus:
 • Kaļķošanas līdzeklis (nosaukums, daudzums)
 • Sadaļā “Lauka notikumi” konkrētam laukam jāveic darbības:
 • Kaļķošana (datums, līdzekļa nosaukums

 

Minimālā augsnes apstrāde vai tiešā sēja

(EKO_4)

 

 • Lauks (LAD lauka Nr.)
 • Kultūraugs
 • Herbicīda nosaukums un tā lietošanas deva
 • Lietošanas datums
 • Apstrādātā platība
 • Sadaļā: “Noliktava” pievieno resursus:

- Sēklas (nosaukums, daudzums)

- Herbicīds (nosaukums, daudzums)

- Sēšana (datums, kultūraugs, izsējas norma)

- Herbicīda lietošana (datums, līdzekļa nosaukums, deva)

Organiskā mēslojuma precīzā iestrāde

(EKO5_1)

 • Lauks (LAD lauka Nr.)
 • Kultūraugs
 • Mēslošanas līdzeklis (digestāts vai šķidrmēsli,)
 • Lietotais daudzums
 • Izmantotā tehnika
 • Izkliedes datums
 • Sadaļā “Noliktava” pievieno resursus:

- Sēklas (nosaukums, daudzums)

- Mēslošanas līdzeklis veids (digestāts vai šķidrmēsli), nosaukums daudzums, sastāvs)

- Traktortehnika vai agregāts (veids, no dotā jāizvēlas precīzo tehnoloģiju aprīkojums)

 • Sadaļā “Lauka notikumi” konkrētam laukam jāveic darbības:

- Sēšana (datums, kultūraugs, izsējas norma)

- Mēslošana (datums, veids, nosaukums, deva)

Minerālmēslu precīzā iestrāde

(EKO5_2)

 • Lauks (LAD lauka Nr.)
 • Kultūraugs
 • Minerālmēslu nosaukums
 • Lietotais daudzums
 • Izkliedes datums
 • Sadaļā “Noliktava” pievieno resursus:

- Sēklas (nosaukums, daudzums)

- Mēslošanas līdzeklis (nosaukums, veids (minerālmēsli), daudzums, mērvienība, sastāvs)

 • Sadaļā “Lauka notikumi” konkrētam laukam jāveic darbības:

- Sēšana (datums, izsējas norma)

- Mēslošana (datums, veids, nosaukums, deva)

Precīzā smidzināšana

(EKO5_3)

 

 • Lauks (LAD lauka Nr.)
 • Kultūraugs
 • AAL nosaukums, tā lietošanas deva
 • Apstrādātā platība
 • AAL lietošanas datums
 • Sadaļā “Noliktava” pievieno resursus:
 • Sēklas (nosaukums, daudzums)
 • AAL(nosaukums, daudzums)
 • Sadaļā “Lauka notikumi” konkrētam laukam jāveic darbības:

- Sēšana (datums, izsējas norma)

- AAL lietošana (datums, veids, nosaukums, deva)

Mēslošanas plāns

(EKO5_1, EKO5_2)

   

 

Iesniedz saimniecībā sagatavoto mēslošanas plānu pa e-pastu lizps.atbalsts@vaad.gov.lv

 

 

 

 

 1. Pamatojoties uz lauksaimnieka piekrišanu un iesūtītajiem lauku vēstures datiem Excel atbalstītajos datņu formātos, VAAD konsultanti individuāli katrai saimniecībai izveidos mēslošanas plānus
 2. Lauksaimnieks pats LIZ sistēmā var sagatavot mēslošanas plānu

Maksājuma veids

Nepieciešamā informācija, ja iesniedz Exel datus

Ja informāciju iesniedz LIZ PS

Datus paši lauksaimnieki vai ar privātā pakalpojuma sniedzēja starpniecību var iesniegt elektroniski pa e-pastu lizps.atbalsts@vaad.gov.lv  Excel atbalstītajos failu formātos.

Lai aizpildītu informāciju LIZ pārvaldības sistēmā (Darbību pārskats LIZ pārvaldības sistēmā), informatīvie aizpildes ceļveži atrodami šeit:  https://www.vaad.gov.lv/lv/sistemas-aizpildisanas-celvezi

LIZ pārvaldības sistēmā ir pieejami (tādējādi iesniegti) Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) veiktas augšņu agroķīmiskās izpētes un augsnes paraugu analīžu rezultāti, kā arī sekojošu agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju sniegtā informācija: - SIA “AgTech”; SIA “Augsnes Laboratorija” (Saldus Laboratorija); SIA “DOJUS Latvija”; SIA “Precision Farming” (Agricon); Kooperatīvā sabiedrība “VAKS”; SIA “Augsnes izpētes grupa”.

 • Visās VAAD reģionālajās nodaļās Latvijā un centrālajā administrācijā Rīgā pa tālruni vai klātienē darbinieki palīdzēs LIZ pārvaldības sistēmā ievadīt datus tiem lauksaimniekiem, kuri lauku vēstures pierakstus veic papīra formā (mapēs, kladē u.c.);
 • Aicinām sazināties ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) pa tālruni 28337799, lai pieteiktu nepieciešamo konsultāciju (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Profesionāļu diena aitkopjiem
Profesionāļu diena aitkopjiem

17.augustā, LAAA kontrolnobarošanas stacijā ("Klimpas", Jeru pag., Valmiera...

Traktortehnikas īpašniekiem pieejams vairāk digitālo pakalpojumu
Traktortehnikas īpašniekiem pieejams vairāk digitālo pakalpojumu

Valdība,16. jūlijā, apstiprinājusi grozījumus traktortehnikas, tās piekabes...

Veiktas 400 pārbaudes dažādās vietās, bakteriālā iedega konstatēta sešos saimniekaugu paraugos
Veiktas 400 pārbaudes dažādās vietās, bakteriālā iedega konstatēta sešos saimniekaugu paraugos

Šobrīd Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijas te...

Līdz 31. jūlijam iespējams pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai
Līdz 31. jūlijam iespējams pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai

Līdz šī gada 31. jūlijam primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, la...