, .
clearsky_day 23.4℃
Vārda dienu svin: Emīls, Egita, Monvīds

Aicina iesniegt projektus bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai Interreg Latvijas-Lietuvas programmas konkursā

Dabas aizsardzības pārvalde , 18-01-2023
Aicina iesniegt projektus bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai Interreg Latvijas-Lietuvas programmas konkursā

Interreg Latvijas-Lietuvas programmā 2021.-2027. gadam (turpmāk – Programma) ir atvērts pirmais projektu konkurss, kas norisināsies līdz 2023. gada 29. martam. Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp Latviju un Lietuvu šādos tematiskajos virzienos: institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība; zaļa un ilgtspējīga attīstība; sociāli iekļaujoša sabiedrība; tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls. 

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 29,2 miljoni eiro apmērā. Tā ir viena no Eiropas Savienības 60 pārrobežu sadarbības programmām un turpina Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam.

Viens no programmas prioritārajiem mērķiem ir pasākumi dabas, bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras, tostarp pilsētvides teritorijās, aizsardzībai un saglabāšanai un samazināt visu veidu piesārņojumu. Paredzētais ERAF finansējums šim mērķim ir 6,6 miljoni euro. 

Atbalstāmie pasākumi ietver kopīgas aktivitātes pārrobežu problēmu risināšanai:

  • Ekosistēmu aizsardzība, uzturēšana un atjaunošana, kā arī pārrobežu bioloģiskās daudzveidības un galveno sugu aizsardzība un saglabāšana;
  • Kopīgu risinājumu izstrāde dabas kapitāla (ūdeņu, aizsargājamo teritoriju, augsnes, zivju krājumu u.c.) un pārrobežu zaļo tīklu ilgtspējīgas pārvaldības (tostarp aizsardzību, saglabāšanu un atjaunošanu) veicināšanai;
  • Apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumi organizāciju un konkrētu mērķa grupu ar ietekmi uz vides kvalitāti – nevalstisko organizāciju, vietējo kopienu utt., kapacitātes palielināšanai;
  • Kopīgi risinājumi piesārņojuma samazināšanai koplietošanas ūdenstilpēs, pārrobežu dabas objektos un aizsargājamās teritorijās;
  • Kopīgi risinājumi dabas kapitāla saglabāšanai, kas tiek izmantoti rekreācijas vajadzībām.

Programmas finansējuma saņēmēji var būt valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi no Kurzemes, Zemgales un Latgales NUTS 3 reģioniem Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas un Utenas NUTS 3 reģioniem Lietuvā. Projekta īstenošanā jāiesaistās vismaz viena Latvijas un vienai Lietuvas institūcijai.

ERAF līdzfinansējums finansējuma saņēmējiem sadarbības projektu īstenošanai ir 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.

Detalizēta informācija par konkursa norisi un nosacījumiem ir atrodama Programmas tīmekļa vietnē. Papildu informācijai aicinām sazināties ar Programmas sekretariātu.
 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Konkurss – #TasteTheOceanContest
Konkurss – #TasteTheOceanContest

#TasteTheOcean (tulkojumā no angļu valodas – “Izbaudi okeānu”) ir Eiropas S...

Balsojums par Eiropas Gada koku
Balsojums par Eiropas Gada koku

Aicinām piedalīties un atbalstīt Eiropas Gada koka balsojumu, Kaņepju ozolu...

AS Dimedium Latvija pārņem Kurzemes ģenētikas biznesu
AS Dimedium Latvija pārņem Kurzemes ģenētikas biznesu

Uzņēmums AS Dimedium Latvija kopš 2024. gada 1. janvāra ir pārņēmis AS Kurz...

Scandagra Latvia aicina bērnus un jauniešus piedalīties zīmējumu konkursā
Scandagra Latvia aicina bērnus un jauniešus piedalīties zīmējumu konkursā

Gaidot Scandagra Latvia 15 gadu jubileju, ikviens bērns un jaunietis vecumā...