, .
partlycloudy_night 12.7℃
Vārda dienu svin: Modra, Francis, Dmitrijs

27. aprīlī sākas pieteikšanās NATURA 2000 kompensācijas maksājumam

LLKC , 28-04-2023
27. aprīlī sākas pieteikšanās NATURA 2000 kompensācijas maksājumam

No 27. aprīļa līdz 15. jūnijam (ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 26. jūnijam) meža īpašnieki var pieteikties kompensācijas maksājumam par Natura 2000 meža teritorijām. Lai pieteiktos maksājumam, atbalsta pretendentam Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)  jāaizpilda un jāiesniedz Ģeotelpiskais iesniegums.

Atbalsttiesīgā platība ir meža zeme (izņemot purvu), kas:

 • iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;
 • atrodas mikroliegumā, kurš noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu.

Atbalstu var saņemt, ja pieteiktā meža zemes platībā ir inventarizēta un dati ir iekļauti Meža valsts reģistrā ne vēlāk kā līdz 01.03.2023.

Atbalsttiesīgās meža zemju platības kritēriji

 • viena lauka platība ir vismaz 0,1 ha un kopējā atbalstam pieteiktā platība ir vismaz 1 ha;
 • uz 01.03.2023. ir spēkā kāds no šādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem:
 • aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
 • aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
 • aizliegta galvenā cirte;
 • aizliegta kailcirte.

Vēršam uzmanību, ka šogad atbalsta likmes ir palielinātas:

 • aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas kopšanas cirte – 196 EUR/ha;
 • aizliegta galvenā cirte – 145 EUR/ha;
 • aizliegta kailcirte – 52 EUR/ha.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
1. oktobrī sākas dzinējmedību sezona
1. oktobrī sākas dzinējmedību sezona

Šā gada 1. oktobrī sākas kārtējā dzinējmedību sezona, pirms kuras Valsts me...

Visvairāk šogad finansējumam pieteikušies lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumi
Visvairāk šogad finansējumam pieteikušies lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumi

Šī gada pirmajos astoņos mēnešos Luminor banka Latvijas mazo un vidējo uzņē...

Ļaunprātīgi infrastruktūras objektu bojājumu uz meža autoceļiem mazina satiksmes drošību
Ļaunprātīgi infrastruktūras objektu bojājumu uz meža autoceļiem mazina satiksmes drošību

Būvējot un pastāvīgi uzturot meža autoceļus, AS “Latvijas valsts meži” (LVM...

Sākas izglītojošā programma “Starptautiska maza mēroga mežsaimniecība 1”
Sākas izglītojošā programma “Starptautiska maza mēroga mežsaimniecība 1”

Starptautiska maza mēroga mežsaimniecība 1 ir izstrādāta kursa programma, k...