Decembra Saimnieks

Jaunums piena pārstrādē: Sērenes piens

Selekcijas loma nākotnes lauksaimniecībā
Īstā rudzu maize no Ķelmēniem
Slaukšanas rutīnas standarti
Aitkopība teorijā un praksē

LOPKOPĪBA: Gaļas lopi: barošana, tirgus un ciltsdarbs

Pilns žurnāla saturs:

Redakcijas sleja
ZIŅAS
Ziņas
Lauksaimniecības izstādes un semināri decembrī
Konkursa Sējējs 2019 laureāti

EIROPAS SAVIENĪBĀ
Eiropas Savienības ziņas

TERMIŅI
Termiņi, kas jāievēro 2019. gada decembrī

SAIMNIEKA IKDIENA
Jaunums piena pārstrādē: Sērenes piens

RAŽĪBA
Ziemāju sējumi pirms ziemošanas 2019. gada rudenī
Selekcijas loma nākotnes lauksaimniecībā
Produkti, kas ietaupa laiku, – ZIGMUNDS KALNIŅŠ

SAIMNIEKA TEHNIKA
John Deere jauno produktu prezentē Valensijā
Audi Mežciema rudens testa braucieni

ĀRVALSTU PIEREDZE
Lietuvas biškopības piezīmes

LIETIŠĶĀ NUMEROLOĢIJA
Decembra prognoze

DOMĀ BIOLOĢISKI
Sastāvs: rudzi, ķimenes un domāšana

SAIMNIEKS LOPKOPIS
Gaļas liellopu nozare – Latvijas patērētājiem, bet vai tikai?
Aitkopība teorijā un praksē
Pēcslaukšanas dezinfekcijas līdzekļi
Baltic Grassland Beef jaunlopu labturības un nobarošanas aspekti ziemas periodā
Slaukšanas rutīna
Gaļas liellopu audzēšanā jauni noteikumi
Lopkopības aktualitātes