Oktobra Saimniekā lasiet:

Oktobra žurnālā lasiet:

Avantūrists Gusts Apinis audzē kvinoju un amarantu
Agronome iesaka nezāles apkarot rudenī
Kaitēkļi un slimības rapšos šogad
Lauksaimniecības digitalizācijas jēga
Nornieku Būru šķirnes kazas
LOPKOPĪBA: Govju komforts saimnieka peļņai

Pilns žurnāla saturs:

Redakcijas sleja

ZIŅAS
Ziņas
Apbalvoti labākie 2019. gada piena produkti

EIROPAS SAVIENĪBĀ
Eiropas Savienības ziņas

TERMIŅI
Termiņi, kas jāievēro 2019. gada oktobrī

SAIMNIEKA IKDIENA
Avantūrists Gusts Apinis audzē kvinoju un amarantu

RAŽĪBA
Kaitīgo organismu izplatība oktobrī
Jūtam savu augsni – INGA TINUSA
Kaitēkļu un slimību sastopamība un attīstības īpatnības rapšu sējumos 2019. gadā
Kuram ir vislielākā vālīte
Ogres gaļsaimniekiem problēma problēmas galā

SAIMNIEKA TEHNIKA
Mūsu arājs Amerikā
Lauksaimniecības digitalizācijas jēga un ne-jēga
LEXION – otrā paaudze
SOLIS pretī mieram savā saimniecībā
Daži svarīgi jautājumi par riepām
Horsch Maschinen GmbH jaunumi sējas un auguaizsardzības tehnikas jomā
STEYER Expert CVT – kompaktās klases traktors aruzlabotu premium klases komfortu un aprīkojumu
Tehnikas pakalpojumi visā Latvijā
HYDRAMET frontālie iekrāvēji

SAIMNIEKS MEŽKOPIS
Kā saimniekot mežā putniem draudzīgi

LIETIŠĶĀ NUMEROLOĢIJA
Oktobra prognoze

SAIMNIEKS LOPKOPIS
Norniekos kazas ir visur – PĒTERIS GOBZEMIS
Vai gribam būt veiksmīgi
Govju komforts saimnieka peļņai
Kā izvēlēties piemērotāko barības dalītāju
Mazpazīstamā slimība – Q drudzis
Lopkopības aktualitātes