Jūnija žurnālā lasiet:

ZIŅAS
Šogad Latvijas Puķu draugi tiekas dārza svētkos Rundālē
Traktordiena 2019

EIROPAS SAVIENĪBĀ
Eiropas Savienības ziņas

TERMIŅI
Termiņi, kas jāievēro 2019. gada jūnijā

SAIMNIEKA IKDIENA
Lašu stabilais pamats – ARTŪRS AKMENS

AKTUĀLI
Augstākie valsts apbalvojumi arī lauksaimniecības jomā
Jauna profesija – spēkratu mehāniķis
Dari digitāli!

RAŽĪBA
Kultūraugu slimību un kaitēkļu attīstības prognoze jūnijam
Pieminot Agitu Pāvuli
Siera ražošana, eksports un patēriņš 2018. gadā

SAIMNIEKA TEHNIKA
Nākotnes lauksaimniecības tehnoloģijas

ĀRVALSTU PIEREDZE
Salnas un sausums Lietuvā

SAIMNIEKA VESELĪBA
Piecas dienas savai veselībai Jaunķemeros
Mūsu pēdu veselība

LIETIŠĶĀ NUMEROLOĢIJA
Jūnija prognoze

DOMĀ BIOLOĢISKI
Vai nākotnes lauksaimniecība ir bioloģiska

SAIMNIEKS LOPKOPIS
100 kilogrami eksotikas – ZS Mazzariņi
Izaicinājumi slaukšanas zālē: pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu izmantošana
Tiešraide no lauka un fermas
Konvencionālo slaukšanas iekārtu starpdezinfekcijas sistēmas