Maija žurnālā

ZIŅAS
Šogad Latvijas Puķu draugi tiekas dārza svētkos Rundālē

EIROPAS SAVIENĪBĀ
Eiropas Savienības ziņas

TERMIŅI
Termiņi, kas jāievēro 2019. gada maijā

SAIMNIEKA IKDIENA
Letis salātu prieks – HĒLIJA STEPANOVIČA – MONKEVIČA

VIEDOKLIS
Ar pieredzi tautsaimniecībā – KASPARS GERHARDS

AKTUĀLI
Izglītības iespējas lauksaimniecībā

FINANSES
No zemes iegādes līdz lavandu laukiem

RAŽĪBA
Prognoze maijam
STOP nelegāliem un viltotiem augu aizsardzības līdzekļiem
Vējauzas ierobežošanas demonstrējumi
Nākotnes proteīns jeb garšīgais circenītis aizkrāsnē
Jaunas kartupeļu šķirnes
Kukurūzas apputeksnēšanas process
Viss sākas ar mazumiņu

SAIMNIEKA TEHNIKA
Traktortehnikas eksaminācijas veikšanas un apliecības apmaiņas iespējas
Kompakts un drošs minerālmēslu uzglabāšanas risinājums

SAIMNIEKA VESELĪBA
Man sāp galva

LIETIŠĶĀ NUMEROLOĢIJA
Maija prognoze

LAUKU DZĪVES STĀSTS
Rainas ligzda – RAINA BOGUŽA

SAIMNIEKS LOPKOPIS
Limuzīni rudens krāsā
Kā ar minimāliem zudumiem saglabāt sienu un salmus āra apstākļos
Pulsatoru pulsāciju stabilitātes ietekme uz tesmeņa veselību
Nākotne pieder robotizētām fermām
Tiešraide no lauka un fermas
KNZ lopbarības sāls slaucamo govju ēdināšanā
Trušus kopj ar mīlestību