SaimnieksLV Marts ’19

Ieskats žurnālā:

Gaižēnu cūku plašās mājas

Melnais zelts – organiskie kūtsmēsli

Cik svarīgs ir jaunpiens jaundzimušam teļam?

Bioloģiskajai sēklkopībai jāieliek labi pamati

Kukurūzas audzēšana Latvijā

LOPKOPĪBA: Skābbarības plēvju sistēmas kvalitāte, izvēle un nozīme

Pilns saturs:

Redakcijas sleja
ZIŅAS
Latvijas agronomu biedrība laiku lokos…

EIROPAS SAVIENĪBĀ
Eiropas Savienības ziņas

TERMIŅI
Termiņi, kas jāievēro 2019. gada martā

SAIMNIEKA IKDIENA
Gaižēnu cūku plašās mājas – ALEKSS RASMUSENS

RAŽĪBA
Inovatīvi herbicīdi nezāļu ierobežošanai graudaugu un rapšu sējumos
Kukurūzas audzēšana Latvijā
Renči lepojas ar saviem firmas kāpostiem
Kāds būs laiks?
Viendīgļlapju nezāles – nopietns izaicinājums
Zālāju, auzu, tritikāles un pākšaugu sēklu piedāvājums 2019

ĀRVALSTU PIEREDZE
Lini – aizmirstība vai iespējama augšāmcelšanās?

SAIMNIEKA TEHNIKA
Alūksnē kokzāģētavā ripo Latvijā pirmais Manitou MC 18–4 pilnpiedziņas iekrāvējs

SAIMNIEKA VESELĪBA
Pieci ieteikumi motivācijai un labsajūtai darbā

LIETIŠĶĀ NUMEROLOĢIJA
Marta prognoze

SIEVIETES STĀSTS
Piparmētru miers – LOLITA DUGE

DOMĀ BIOLOĢISKI
Sākas bioloģisko preparātu laikmets
Bioloģiskajai sēklkopībai jāieliek labi pamati

SAIMNIEKS LOPKOPIS
Robežniekos govis slauc astoņos no rīta
Melnais zelts no kūts
Cik svarīgs ir jaunpiens jaundzimušam teļam?
Govju tesmeņa kopšanas profilaktiskie līdzekļi
Skābbarības plēvju kvalitāte, izvēle un nozīme
Slaukšanas iekārtu plānveida apkopes – izmaksu ietaupījums
Veselu teļu ieguve un saglabāšana – svarīgs uzdevums zīdītājgovju ganāmpulkos