Februāra aktuālākais žurnālā

Februāra žurnālā lasiet:

• Pareiza augsnes kaļķošana
• Kā izvēlēties labāko kombainu
• Glifosāta nozīme un lietošanas biežums
• Laba skābbarība nav nejaušība
• LOPKOPĪBA: Aitu šķirnes katrai saimniecībai

Pilns februāra žurnāla saturs:

ZIŅAS
EIROPAS SAVIENĪBĀ
Eiropas Savienības ziņas

TERMIŅI
Termiņi, kas jāievēro 2019. gada februārī

SAIMNIEKA IKDIENA
Cilvēki īstajā vietā – ILGVARS PRODIŠĶIS

FINANSES
Kas par gada pārskatu jāzina saimniekam
Gan pārdzīvot neražas brīžus, gan kopā strādāt un augt – JĒKABS KRIEVIŅŠ

RAŽĪBA
Kā pareizi kaļķot augsni – VALIJA KĀRKLIŅA
Augsnes auglības uzlabošana saimniecību ienesīgumam un labvēlīgākam klimatam
Zemnieku zelts jaunā formā
Glifosāta nozīme un lietošanas biežums Latvijas laukos
Poliannas piegājiens. Slieku komposts ražīgam dārzam
Vasaras kviešu, rapšu, miežu un kukurūzas sēklu piedāvājums 2019

SAIMNIEKA TEHNIKA
Kā izvēlēties labāko kombainu
Ziemas rapšu sēja ar HE–VA Multi–Seeder un dziļirdinātāju Sub–Tiller
Jaunie Merlo Multifarmer

SAIMNIEKS MEŽKOPIS
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – meža īpašnieku viedoklis

SAIMNIEKA VESELĪBA
Redze – smalks mehānisms – sargā to!

LIETIŠĶĀ NUMEROLOĢIJA
Februāra prognoze

SAIMNIEKS LOPKOPIS
Mazlauros ražo pienu un sieru – MĀRIS RETŠPREHERS
Rezistento mikroorganismu sastopamība piena ražošanas saimniecībās teļiem Latvijā
Laba skābbarība nav nejaušība
Govju aktivitātes novērošanas programmu attīstība, izmantošanas iespējas un jaunumi
Noslēdzies sešu gadu pētījums aitkopībā