2019. gada janvāra Saimnieks

2019. gada janvāra Saimnieks LV lasiet:

Sprīdīšu pēctecības ritums

Kāds bija 2018 un ko sagaidīsim jaunajā gadā?

Lauku tehnikas jaunumi

Cukura kukurūza šogad padevusies

Slimības dārzeņu un augļu glabātavās

LOPKOPĪBA: Kā saimnieko AS Agrofirma Tērvete fermā.

Pilns saturs:

ZIŅAS
EIROPAS SAVIENĪBĀ
Eiropas Savienības ziņas

TERMIŅI
Termiņi, kas jāievēro 2019. gada janvārī

SAIMNIEKA IKDIENA
Sprīdīšu pēctecības ritums – JURIS KŪMA

AKTUĀLI
2018. gadu vērtē lauksaimniecības organizācijas
Gaidāmās lauksaimniecības izstādes

FINANSES
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 2018. gadu saimnieciskajā darbībā

RAŽĪBA
Augsnes auglības uzlabošana saimniecību ienesīgumam un labvēlīgākam klimatam
Dow AgroScience un DuPont turpmāk sauksies Corteva Agriscience
Poliannas piegājiens: Kad zināšanas satiekas ar ambīcijām
Bārbele – starpsaimnieks kviešu dzeltenās rūsas ierosinātājiem
Slimības dārzeņu un augļu glabātavās
Cukura kukurūza šogad padevusies

ĀRVALSTU PIEREDZE
Labie gadi. Sliktie gadi. Slapjie gadi. Sausie gadi
Šveicē referendumā izšķir govju ragu likteni

SAIMNIEKA TEHNIKA
Tehnikas jaunumi
Saimniecību kombainu parka raksturojums

SAIMNIEKS MEŽKOPIS
Meža konference 2018 – aktualitātes meža īpašniekiem

SAIMNIEKA VESELĪBA
Par muguras veselību esam atbildīgi paši

LIETIŠĶĀ NUMEROLOĢIJA
Kas gaidāms 2019. gadā?

SAIMNIEKS BŪVĒ
Apbūves tiesība. Kā uz sveša zemes gabala celt un lietot ēkas un būves

SAIMNIEKS LOPKOPIS
Piena upes Tērvetē
Slaukšanas iekārtas mazgāšanas process, problēmas un kļūdas
LLU Lauksaimniecības fakultātē izveidots Dzīvnieku zinātņu institūts