Novembra Saimnieks

Novembra žurnālā Saimnieks LV lasiet:

  • ZS Kaļķi: Saimniekojam gudri un bioloģiski!
  • Rudzu maize – Latvijas sirds maize
  • Traktoru virs 200 ZS piedāvājums
  • Kautuve nav dzīvnieku izgāztuve!
  • Kādu žogu gādāt laukiem?

Pilns saturs:

Redakcijas sleja
ZIŅAS
25. reizi konkurss Sējējs 2018

EIROPAS SAVIENĪBĀ
Eiropas Savienības ziņas

TERMIŅI
Termiņi, kas jāievēro 2018. gada novembrī

SAIMNIEKA IKDIENA
Saimniekojam gudri un bioloģiski – GUNDARS STIEBRIŅŠ

AKTUĀLI
Rudzu maize – Latvijas sirds maize

RAŽĪBA
Kaitēkļu un slimību sastopamība un attīstības īpatnības graudaugu sējumos 2018. gadā
Kuram ir vislielākā vālīte?

ĀRVALSTU PIEREDZE
Lietuvas lauksaimniecības īsziņas

SAIMNIEKA TEHNIKA
Saimniecību traktoru parka raksturojums
Tirgū ienāk MacDon hederi
Lauku tehniku gaida jaunajā SIA Valtek servisa centrā Jelgavā
Traktori ar jaudu no 200 ZS
Krone BiG X zāles un kukurūzas smalcinātājs – vēl lielāks un labāks

SAIMNIEKS MEŽKOPIS
Vēlies izaudzēt produktīvu bērzu stādījumu? –
Laikus veic krājas kopšanu

SAIMNIEKS LOPKOPIS
Transportē tikai piemērotus dzīvniekus – kautuve nav dzīvnieku izgāztuve!
Pietrūka izaicinājuma – atnācu uz laukiem
Nīcas siers ar pievienoto vērtību – MĀRTIŅŠ SĪLIS

DOMĀ BIOLOĢISKI
Augsnes ielabotāji bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Demonstrējums

SIEVIETES STĀSTS
Ar prieku un atvērtu sirdi – MĀRA BISNIECE

SAIMNIEKS BŪVĒ
Kādu žogu gādāt laukiem?
Cilvēki kļūdaini uzskata – ar mani tas nenotiks – ROBERTS LUKSS