Oktobra Saimnieks

Oktobra žurnālā lasiet:

• Z/s Lejas Jērāni: ar 17 kultūraugiem!
• Kaitēkļi un slimības rapšos
• Mūsu arājs sacensībās
• Āfrikas cūku mēris
• Bioloģiskā sertifikācija

Pilns žurnāla saturs:

Redakcijas sleja

ZIŅAS
Lauki ienāk pilsētā 2018
Zelta lauks Latvijā 2018
Apbalvoti labākie 2018. gada piena produkti
Noskaidroti labākie jaunie profesionāļi lauksaimniecības nozarē

EIROPAS SAVIENĪBĀ
Eiropas Savienības ziņas

TERMIŅI
Termiņi, kas jāievēro 2018. gada oktobrī

SAIMNIEKA IKDIENA
Integrēti un daudzveidīgi ar 17 kultūraugiem – MĀRIS un REINIS BALOŽI

AKTUĀLI
Starptautiskās lauksaimniecības izstādes Eiropā šogad
Riga Food – ierosmei un idejām

FINANSES
Rūpīgs rīcības plāns palīdz sasniegt izvirzītos mērķus
Vesels darbinieks – produktīvs darbinieks: izdevīgi gan darba devējam, gan ņēmējam

RAŽĪBA
Kaitīgo organismu izplatība oktobrī
Kaitēkļu un slimību sastopamība un attīstības īpatnības rapšu sējumos 2018. gadā
Bīstamie skaistuļi – invazīvie augi krāšņumdārzos
Vārpatas Ahilejas papēži

ĀRVALSTU PIEREDZE
Lietuvā šogad ābeles lūst no bagātīgās ražas

SAIMNIEKA TEHNIKA
Latvija atgriežas labāko arāju apritē
Gregoire–Besson RW6 sērijas arkla apskats
Pareiza AdBlue uzglabāšana un uzpildīšana tehnikā
Subaru – pilnpiedziņa ar stāstu

SAIMNIEKS LOPKOPIS
Elpa ar Zaļo karotīti dzīvo zaļi – GUNDARS SISENIS
Āfrikas cūku mēris – joprojām neuzvarēts
Lopbarības miežu kvalitāte un šķirne – vai tam ir nozīme cūku ēdināšanā

DOMĀ BIOLOĢISKI
Mīlot to, kas tev zem kājām
Bioloģiskā lauksaimniecība – vairāk plusu nekā mīnusu