Marta žurnālā lasiet

Mēneša personība – Juris Lazdiņš

ZIŅAS
Ziņas
Saimnieks LV abonementu loterija

EIROPAS SAVIENĪBĀ
Eiropas Savienības ziņas

TERMIŅI
Termiņi, kas jāievēro 2018. gada martā

SAIMNIEKA IKDIENA
Lielozoli Plus: visu paveicam paši savām rokām –ILGA UN AIGARS BERNARDI

AKTUĀLI
Mazie pārtikas ražotāji – normatīvā vide un kooperācija

FINANSES
Apgrozāmie līdzekļi jāmeklē laikus!

RAŽĪBA
Ziemas kviešu šķirņu reakcija uz dzeltenās rūsas infekciju
Kā lauksaimniecība ietekmē upju ūdens kvalitāti?
Startējam jauno sezonu!
Skrejvaboļu sugu daudzveidība kviešu sējumos
Kaņepju audzēšanai Latvijā ir nākotne
Aktualitātes meliorācijas jomā
Zālāju, auzu, tritikāles un pākšaugu sēklu piedāvājums 2018

ĀRVALSTU PIEREDZE
Lietuvas lauksaimniecības īsziņas

SAIMNIEKA TEHNIKA
Valtra SmartTouch roku balsts
Jaunumi tehnikas lietotājiem
RCH pļāvējuzgaļi
Šķidrmēslu izkliedēšana bez mucas
Avārijas elektroenerģijas pieslēgums ar dīzeļģeneratoru

SAIMNIEKS BŪVĒ
Praktiski padomi, izvēloties LED apgaismojumu
Ar ideju – uz būvvaldi

SAIMNIEKS LOPKOPIS
Ezervēju kazas – gardam sieram un kino vajadzībām