Loterija

Abonējot žurnālu Saimnieks LV 12 mēnešiem, varēja piedalīties lauksaimniecībā noderīga instrumenta – Protimeter Grainmaster i2-S graudu mitruma mērītāja izlozē no SIA Investa Ltd. 

Balva tika izlozēta 2018. gada 29. janvārī. Šoreiz laimīgā loze tika LAILAI KRĒSLIŅAI! Apsveicam!

Paldies visiem, kas abonēja un piedalījās!

Pilni loterijas noteikumi lasāmi šeit: Atvērt.