Gada noslēdzošais žurnāls SaimnieksLV jau klāt!

Žurnālā atradīsi:

Mēneša personība – Zinta Jansone
ZIŅAS
SIA DOJUS Latvija jauno produktu prezentācija

EIROPAS SAVIENĪBĀ
Lielbritānijas graudaugu produkti nebūšot konkurētspējīgi ārpus ES teritorijas

TERMIŅI
Termiņi, kas jāievēro 2017. gada decembrī

SAIMNIEKA IKDIENA
Laimīgo vistu olas no Imantām − Ģirts Ante

AKTUĀLI
Augstākos valsts apbalvojumus saņem lauksaimniecības jomas pārstāvji

RAŽĪBA
Ziemāju sējumi pirms ziemošanas 2017. gada rudenī
Konkurss Zelta lauks Latvijā 2018
Graudaugu slimību rezistences risks un fungicīdu pielietošanas stratēģija
Daudzgadīgie zālāji mainīga klimata apstākļos
Saules siltumu akumulējošas siltumnīcas

ĀRVALSTU PIEREDZE
Slapjais rudens slīcina Baltijas laukus

DARBA VIDE
Darba aizsardzība saimniecībās

SAIMNIEKA TEHNIKA
Starp labākajiem jaunajiem mehāniķiem Abu dabī
Ražas novākšana – izaicinājums, nebeidzama cīņa ar māti dabu!

SAIMNIEKS LOPKOPIS
Teļu ēdināšana ar pienu neierobežotā daudzumā pirmajās dzīves nedēļās
Agrozona: praktiska piensaimnieka komplekts – Māris Rudzinskis